Rouwvervoer en de uitvaartverzekering

Het rouwvervoer vormt een belangrijke kostenpost binnen de uitvaartverzekering. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er vervoer benodigd is naar bijvoorbeeld de kerk of het uitvaartcentrum. Het aantal volgauto’s dat u wenst is van invloed op de

Waardevaste uitvaartverzekering afsluiten

Wilt u een waardevaste uitvaartverzekering afsluiten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u ook over 30 jaar kunt rekenen op een goede dekking? De kosten van een uitvaart lopen ieder jaar op. De uitvaart wordt jaarlijks zo’n 3,5 – 4,5%

Verstreken looptijd voor de uitvaartverzekering

Sluit u een uitvaartverzekering af met een bepaalde looptijd? Dit betekent niet dat u na die periode geen dekking meer ontvangt en dat u zelf voor de kosten van de uitvaart dient op te draaien. De looptijd heeft in plaats

Uitvaartverzekering voor meerdere personen afsluiten

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten voor meerdere personen? Standaard is de polis beschikbaar voor één persoon, maar het is goed mogelijk om daar van af te wijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zowel u als uw partner te verzekeren. Daarnaast

Oriënteren op de uitvaartverzekering?

Oriënteren op een uitvaartverzekering en benieuwd waarop te letten? Er zijn een aantal elementen van belang, zoals het type uitvaart dat u wenst en de verzekering die u daarvoor wilt afsluiten. Wilt u zich laten begraven of cremeren? Heeft u

Unieke uitvaart en uitvaartverzekering

Wilt u graag een uitvaartverzekering afsluiten, maar voorkomen dat het een weinig unieke uitvaart wordt? U kunt rekenen op een basispakket aan diensten, dat u kunt uitbreiden met uw specifieke wensen. De basis bestaat bijvoorbeeld uit de huur van het

Welke grafkosten dekt de uitvaartverzekering?

Gebruik maken van een uitvaartverzekering om de grafkosten te dekken? Wanneer u komt te overlijden is er sprake van een aantal verschillende kosten. U kunt zelf sparen voor die kosten of gebruik maken van een verzekeringspolis. In dat geval is

Duurzame uitvaartverzekering

De duurzame uitvaart wint steeds meer aan populariteit, we denken meer en meer na over onze invloed op het milieu en de wereld om ons heen. Het is met een uitvaartverzekering goed mogelijk om een groene uitvaart te laten organiseren,

Uitvaartverzekering op basis van dienstenpakket

Sluit u een natura uitvaartpolis af? Er is dan sprake van een uitvaartverzekering op basis van een dienstenpakket. Het betekent dat de uitvaartverzekeraar een aantal diensten zal verzorgen om de uitvaart vorm te geven. Het is voor nabestaanden niet nodig

Uitkering uitvaartverzekering na zelfdoding

Een uitvaartverzekering zal niet automatisch uitkeren wanneer er sprake is van zelfdoding. De wijze waarop de verzekeraar hier mee omgaat is afhankelijk van de voorwaarden, waardoor het verstandig is om die op voorhand goed door te nemen. Verzekeraars bieden een

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2020

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice