Bespaar op uw uitvaart

Het is geen prettig onderwerp, misschien zelfs beangstigend, uw uitvaart. Vaak ook nog een dure aangelegenheid. Veel mensen nemen een uitvaartverzekering, met name om nabestaanden niet met onverwachte kosten achter te laten. Omdat de kosten voor een begrafenis of crematie

Wie betaald er voor de volgauto’s in een rouwstoet?

Niet alleen de overledene moet vervoerd worden op de dag van de uitvaart. Ook nabestaanden moeten zich op een aangename manier kunnen verplaatsen. Daarom bestaat een rouwstoet dikwijls uit de rouwauto met volgauto’s. Om het plaatje compleet te maken kiest

Nazorg en uitvaartverzekering

Wanneer er iemand komt te overlijden, beleven de nabestaanden de eerste paar dagen vaak in een roes: de uitvaart moet geregeld worden en meestal zijn nabestaanden vooral bezig om zich van dag tot dag staande te houden tot de begrafenis

Poliswaarde uitvaartverzekering

Het is altijd verstandig om een goede uitvaartverzekering af te sluiten. U zou immers niet willen dat uw nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Voor een uitvaartverzekering betaalt u een maandelijkse premie. Bij al dat betalen is

Nabestaanden geen geld voor uitvaart

Het komt regelmatig voor dat een overledene zelf geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. De kosten voor de uitvaart worden dan gedekt door de erfenis van de overledene. Als degene die is overleden echter meer schulden dan spaargeld heeft, kan de uitvaart

Te hoge premie uitvaartverzekering

Niemand denkt graag aan het regelen van een uitvaartverzekering. Toch is het erg belangrijk om het een en ander in orde te hebben. U wilt uw nabestaanden natuurlijk niet opzadelen met hoge kosten na uw overlijden. Een gemiddelde uitvaart zal

Uitvaart door gemeente

Het kan voorkomen dat een persoon komt te overlijden waarvan er geen nabestaanden bekend zijn, of waarvan de overledene niet de financiële middelen heeft om een uitvaart te bekostigen. In dit geval heeft de gemeente waarin de overledene ingeschreven stond,

Uitvaartverzekeringen zonder provisie

Tot voor kort konden financieel adviseurs nog provisie ontvangen wanneer klanten via deze tussenpersoon verzekeringen afnamen. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels omtrent provisie aangescherpt en geldt er een provisieverbod op onder andere het afsluiten van een uitvaartverzekering. Wat

Verklaring van overlijden voor de uitvaartverzekering

Wanneer iemand komt te overlijden moet dit altijd gemeld worden bij de overheid. U kunt niet zomaar naar het gemeentehuis om iemand dood te verklaren. Hiervoor heeft u een officiële verklaring van overlijden nodig. Een arts is de enige die

Wat gebeurd er met uw uitvaartverzekering als u gaat emigreren?

U gaat emigreren en u heeft een uitvaartverzekering. Wat gebeurd er met de uitvaartverzekering als u Nederland voor langere tijd verlaat? Waar heeft u dan nog recht op? In uw polis en de voorwaarden kunt u terugvinden hoe de verzekeringsmaatschappij

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2020

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice