Uitkering van uitvaartverzekering

De uitkering van de uitvaartverzekering vindt altijd plaats op het moment dat de verzekeringsnemer komt te overlijden. In enkele gevallen kan er een gedeelte eerder uitgekeerd worden, echter bieden niet alle verzekeraars deze optie. Indien deze optie wel geboden wordt

Dubbele uitvaartverzekering

Sommige consumenten weten niet meer dat zij al een lopende uitvaartverzekering hebben en sluiten per ongeluk er nog een af. Een andere mogelijkheid is dat men bewust kiest voor een dubbele uitvaartverzekering doordat de eerste niet voldoende dekkend is. Hoe

Hou rekening met stijgende uitvaartkosten

Wanneer men een kapitaal uitvaartverzekering afsluit is het verstandig om rekening te houden met de stijgende uitvaartkosten. Wanneer er voor een kapitaal uitvaartverzekering gekozen wordt krijgen de nabestaanden bij overlijden van de uitvaartverzekeraar een geldbedrag om de uitvaart te bekostigen.

Contributie uitvaartverzekering

Voor de uitvaartverzekering dient u kosten te betalen. De uitvaartverzekeraar kan dit vragen in de vorm van premie, maar ook in de vorm van contributie. Indien u contributie betaald hoeft u uiteraard geen premie meer te betalen. Maar wat zijn

Risico van geen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering wordt afgesloten om de begrafenis of crematie te kunnen betalen. De nabestaanden van een overleden persoon zijn altijd verantwoordelijk voor de uitvaart, dus ook voor de kosten hiervan. Echter wanneer er geen uitvaartverzekering is afgesloten en wanneer de

Nabestaandenzorg uitvaartverzekering

Bij het verliezen van een dierbare komt doorgaans veel verdriet kijken. Logisch natuurlijk, maar hierdoor wilt het nog wel eens gebeuren dat de nabestaanden belangrijke zaken om zich heen vergeten. Nabestaandenzorg is een onderdeel die standaard aangeboden wordt door alle

Erfbelasting bij uitvaartverzekering

Wanneer de uitvaartverzekeraar uitkeert denken nabestaanden al snel aan de vraag of zij erfbelasting over de uitkering moeten afdragen. De erfbelasting wordt namelijk geheven op alle geld uitkeringen die nabestaanden ontvangen. Bij de uitvaartverzekering werkt dit net even anders en

Zelf uitvaartverzekering

Zelf is een verzekeringsmaatschappij welke zich richt op meerdere soorten verzekeringen, waaronder de uitvaartverzekering. De aanbieder richt zich met name op dingen die belangrijk voor de mens zijn. Wat betreft de werkwijze staat eenvoudigheid en duidelijkheid centraal. Dit realiseren ze

Looptijd uitvaartverzekering

Wanneer we het bij de uitvaartverzekering over de looptijd hebben spreken we over de tijd dat men de premie gaat betalen. Uiteraard is de uitvaartverzekering geldig tot het moment dat de verzekeringsnemer overlijdt. Echter is het niet per definitie zo

Onderzoek GFK 3 op de tien Nederlanders kan uitvaartkosten niet betalen

Onderzoeksbureau GFK heeft onlangs 56103 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd in opdracht van de uitvaartverzekeraar Monuta. Uit dit onderzoek blijkt dat drie op de tien Nederlanders de uitvaartkosten niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen kunnen betalen

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2019