Op het moment dat een dierbare overleden is kan het voorkomen dat de nabestaanden niet op de hoogte zijn van lopende uitvaartpolissen. Het doel van de overledene was dat zijn of haar uitvaart bekostigt kon worden, maar op het moment dat de nabestaanden hiervan niet op de hoogte zijn kunnen zij hier geen aanspraak op maken. Het is daarom altijd belangrijk om te controleren of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten. Dit kan ook na de uitvaart, de nabestaanden hebben tot 5 jaar na het overlijden recht op de uitkering.

Administratie controleren

Een manier om erachter te komen of de overledene een uitvaartpolis had afgesloten is door de administratie te controleren. Het kan zijn dat dit al ver in het verleden heeft plaatsgevonden, misschien wel tientallen jaren. Bovendien kan de uitvaartverzekeraar in kwestie failliet zijn gegaan, of overgenomen zijn door een andere uitvaartverzekeraar.
Mocht u een oude polis vinden dan kunt de Nederlandsche Bank (DNB) u eventueel helpen indien de uitvaartverzekeraar in kwestie niet meer actief is. Zij hebben een archief van alle uitvaartverzekeraars en namen van oude polissen opgesteld. Daarbij staat vermeld welke uitvaartverzekeraars de desbetreffende polissen nu beheren. Indien u geen polis kunt vinden zou u eventueel de bankafschriften kunnen controleren, wellicht komt u de naam van een uitvaartverzekeraar tegen.

Assurantie adviseur of Verbond van Verzekeraars raadplegen

AssurantieMocht de administratie geen uitkomst bieden dan kunt u controleren of de overledene een assurantieadviseur voor zijn of haar verzekeringen had. Wellicht kunnen zij u verder helpen. Als laatste is het een optie om contact op te nemen met de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen bij alle aangesloten uitvaartverzekeraars controleren of de overledene bij hun een uitvaartverzekering had afgesloten.
Het Verbond van Verzekeraars stelt hier wel voorwaarden aan om deze informatie te kunnen opvragen. Zo dient de persoon in kwestie al overleden te zijn en kunnen alleen erfgenamen of personen die zijn aangewezen om de nalatenschap af te handelen dit aanvragen. Als het Verbond van Verzekeraars iets heeft gevonden zullen zij dit aan u melden waarna u zelf contact op kunt nemen met de beheerder van de polis.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice