Uitvaartverzekeringvergelijken.com verwerkt persoonsgegevens die privacygevoelig kunnen zijn. Het IP-adres van onze bezoekers wordt verwerkt en dit betreft dan ook een persoonsgegeven die indirect identificerend is.

Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen die geen toestemming van een voogd of ouder hebben gekregen. Echter is het een onmogelijke opgave voor ons om de leeftijden van onze bezoekers te achterhalen en/of te controleren. Wij adviseren ouders en voogden dan ook bewust te zijn van de online activiteiten van minderjarige kinderen. Heeft u geen toestemming gegeven en hebben wij toch het IP-adres verwerkt, neem dan contact met ons op via deze link. Wij zullen dan vervolgens zorgdragen voor verwijdering van dit gegeven.

Belang en besluitvorming

Uitvaartverzekeringvergelijken.com heeft een gerechtvaardigd belang om het IP-adres op te slaan, gezien dit nodig is voor de functionering van deze website.

Onze besluitvorming is geautomatiseerd, dit houdt in dat een mens los staat van dit proces, onze server slaat IP-adressen automatisch op. Het IP-adres van onze bezoekers wordt opgeslagen in onze serverlogs. Deze serverlogs slaan IP-adressen op, maar daarnaast ook foutmeldingen van onze website/server, dit is voor ons belangrijk voor het onderhouden en functioneren van deze website. De reden dat wij IP-adressen verwerken is om kwaadwillende activiteiten als onder andere spamaanvallen te voorkomen. Op het moment dat er meerdere inlogpogingen in een korte termijn worden gedaan zijn wij in staat om het IP-adres te blokkeren. De redenen voor ons zijn dan ook puur technisch, dit gegeven wordt verder niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het IP-adres is een indirect identificerend gegeven, echter verwachten wij dat dit geen gevolgen heeft voor de gebruikers van deze website. Er is een gerechtelijk bevel nodig om een IP-adres aan een gebruiker te koppelen. Zonder bevel bestaan er alleen de mogelijkheden om de internet provider te achter halen en om een geschatte woonplaats te achterhalen.

Bewaartermijn en delen persoonsgegevens

Uitvaartverzekeringvergelijken.com bewaart uw IP-adres voor de termijn van een maand. Dit geeft ons de ruimte om fouten in onze serverlogs op te sporen en te verhelpen zodat wij de website goed kunnen blijven onderhouden en laten functioneren. De bewaartermijn gaat van start bij het bezoeken van deze website. Wanneer u opnieuw deze website bezoekt zal de bewaartermijn opnieuw ingaan.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen of verkopen aan derden. De enige redenen voor ons tot delen is wanneer dit verplicht is wegens wet-en regelgeving aan bijvoorbeeld politie of justitie of wanneer wij dienen te voldoen aan de overeenkomst die met u geldig is.

Websites van derden

Op deze websites staan links naar derden. De personen, bedrijven en instellingen achter deze websites zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevensverwerking en cookies. Bovendien kan dit afwijken van de manier waarop wij hiermee omgaan. Om deze reden adviseren wij u dan ook het privacy beleid van deze websites zorgvuldig door te nemen.

Cookies en overeenkomende technieken

Uitvaartverzekeringvergelijken.com plaatst geen cookies en maakt geen gebruik van overeenkomende technieken. Echter bevat deze site affiliate links, dit zijn links naar externe partijen. Op het moment dat u op een affiliate link klikt wordt u doorgeleid naar een externe partij, als onder andere Yarden en DELA. Tijdens dit doorklik proces wordt er bij een affiliate netwerk Daisycon of Awin een tracking cookie geplaatst. Wij hebben geen invloed op de toestemming of weigering van het plaatsen van deze cookies. U heeft de mogelijkheid dit te voorkomen door dit in uw browserinstellingen aan te passen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij de externe partijen als Yarden en DELA de toestemming voor cookies te weigeren.

Inzage, bezwaar en vragen

U heeft de mogelijkheid om de door ons opgeslagen persoonsgegevens(IP-adres) in te zien, aan te laten passen of door ons te laten verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u via deze link contact met ons opnemen. Hetzelfde geldt wanneer u vragen, klachten of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Daarnaast wijzen wij u op uw recht om een klacht over ons privacy beleid in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben technische beveiligingsmaatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot onze server en/of website te beperken, alleen de eigenaren van deze website hebben toegang. Door deze maatregelen voorkomen wij misbruik en zorgen wij ervoor dat de toegang tot de inzage van uw IP-adres afgeschermd is en niet ongewenst gewijzigd, openbaar gemaakt en/of verwijderd kan worden.

Wijzigingen privacy beleid

Uitvaartverzekeringvergelijken.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde het privacy beleid te wijzigen. Deze privacyverklaring is opgesteld op 16 mei 2018.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice