Het kan voorkomen dat u ooit heeft gekozen om een uitvaartverzekering af te sluiten en dat u hier netjes elke maand premie voor betaald, maar dat u de uitvaartverzekering niet echt meer nodig vindt. Bijvoorbeeld omdat u zelf voldoende kapitaal heeft opgebouwd of vanwege een andere reden. In dit geval kunt u ervoor kiezen om de uitvaartverzekering af te kopen. Indien u besluit om de uitvaartverzekering af te kopen zal de uitvaartverzekeraar een afkoopwaarde van de uitvaartverzekering bepalen, maar wat is de afkoopwaarde?

Wat is de afkoopwaarde

Besluit u de uitvaartverzekering af te kopen dan wordt er een afkoopwaarde bepaald. Dit is het bedrag dat de uitvaartverzekeraar aan u zal uitkeren voor de tijd dat u de premie heeft betaald. Zij hoeven immers niet meer bij overlijden uit te keren en zullen dit daarom vervroegd doen.
Echter dient de afkoopwaarde wel ergens op berekend te worden, elke uitvaartverzekeraar pakt dit op een andere manier aan. Doorgaans wordt er gekeken naar de ingelegde premie tot nu toe en worden er nog diverse kosten hiervan afgetrokken. Soieso kunt u rekenen op administratiekosten, maar ook andere factoren spelen een rol. Hierdoor is de afkoopwaarde meestal ook lager dan verwacht.

Lage afkoopwaarde

lage-afkoopwaardeDe uitvaartverzekeraar gaat op het moment van afsluiten een overeenkomst aan met de verzekeringsnemer. Zij gaan ervan uit dat u tot aan uw dood premie zult betalen en dat zij met uw ingelegde premie waarde op kunnen bouwen. Als u ervoor kiest de uitvaartverzekering af te kopen dan ontbind u in principe het contract, de uitvaartverzekeraar heeft hierdoor minder of helemaal geen waarde op kunnen bouwen. Hierdoor zal de uitkering dan ook altijd vele malen minder zijn dan de ingelegde premie. De administratie kosten en andere gemaakte kosten moeten er immers als eerste vanaf, maar daarnaast ook het verlies in waarde voor de uitvaartverzekeraar.
Hierdoor is het afkopen van de uitvaartverzekering in de meeste gevallen dan ook erg onvoordelig, laat u hierover van te voren goed adviseren. Zeker wanneer de uitvaartverzekering nog niet zo heel lang loopt is het zeer onvoordelig, in deze gevallen wordt er vaak niets uitgekeerd, maar u heeft wel al een gedeelte premie betaald.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice