Verzekeraars hebben vanuit het Verbond van Verzekeraars afgesproken om sneller aangifte te doen van verzekeringsfraude bij de uitvaartverzekering en bovendien een boete op te leggen van €532. Dat moet ertoe leiden dat minder mensen het risico nemen, bijvoorbeeld door valse gegevens over hun gezondheid op te geven. Het aantal gevallen van verzekeringsfraude bij de uitvaartverzekering neemt de laatste jaren toe, waardoor de verzekeraars maatregelen dienden te nemen. Dit moet voorkomen dat het verschil tussen de te innen premie en de uit te keren bedragen nog kleiner wordt. Dit leidt er nu namelijk toe dat de reserves van de verzekeraars uitgeput raken, waardoor de premies omhoog zullen moeten.

Flinke boete bij fraude

fraudeVerzekeraars hebben vanuit het Verbond van de Verzekeraars nu de kans om een boete van €532 op te leggen, indien er sprake is van verzekeringsfraude met de uitvaartverzekering. Vorig jaar was er in 8.000 gevallen sprake van fraude, waarmee er sprake was van een stijging van 7%. De nieuwe boete moet verzekerden veel beter duidelijk maken dat er risico’s verbonden zijn aan een eventuele fraude, bijvoorbeeld door valse gegevens op te geven. Bovendien hebben de verzekeraars afgesproken dat ze bij verzekeringsfraude met de uitvaartverzekering veel sneller aangifte zullen doen bij de politie.

Fraude komt steeds vaker voor

Het toenemende aantal gevallen van verzekeringsfraude met de uitvaartverzekering leidt ertoe dat verzekeraars de risico’s niet goed meer kunnen inschatten, waardoor ze te weinig premie innen voor de bedragen die ze aan de andere kant moeten uitkeren. Dat systeem is op termijn niet houdbaar, waardoor de premies omhoog zullen gaan. Door nu een boete in te stellen en strenger toe te zien op verzekeringsfraude bij de uitvaartverzekering moet dit voorkomen worden. Het is de hoop van de verzekeraars dat minder verzekerden het risico nemen, waardoor de premies weer beter zullen kloppen met de af te dekken risico’s.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice