Door de jaren heen is de populatie Chinezen in ons land steeds verder gegroeid. Mensen uit deze cultuur hebben eigen gebruiken en gewoonten. Hierdoor verschillen zij op bepaalde gebieden van de Nederlandse cultuur. Dit blijkt ook wanneer we de uitvaarten uit de twee culturen vergelijken. Een Chinese uitvaart gaat er namelijk wat anders aan toe dan een standaard Nederlandse uitvaart. Ondanks dat het er ander aan toe gaat, kunnen de kosten van een Chinese uitvaart (gedeeltelijk) vergoedt worden door een reguliere uitvaartverzekering. Hieronder vertellen wij u precies hoe een Chinese uitvaart in zijn werk gaat.

Begraven of cremeren?

Binnen de Chinese cultuur is het gebruikelijk om een overleden persoon te begraven. Indien iemand tijdens zijn leven niet streng vasthield aan Chinese tradities, kiest men soms voor een crematie. Toch komt deze laatste vorm van uitvaart binnen de Chinese cultuur steeds minder voor. Om de datum, plaats en tijdstip van de begrafenis te bepalen, schakelen de nabestaanden vaak een Feng Shui-meester in. Deze zorgt er daarnaast voordat alle rituelen rondom de begrafenis op de juiste manier uitgevoerd worden.

Rituelen bij een Chinese uitvaart

Net als binnen iedere andere cultuur, hebben de Chinezen ook bepaalde rituelen rondom een uitvaart. Voorafgaand aan de begrafenis wordt er bijvoorbeeld altijd nepgeld verbrand. Dit doen de Chinezen om de doden rijkdom toe te wensen in het hiernamaals. Een tweede ritueel is dat er bij een Chinese uitvaart nooit rode kleding gedragen wordt. De kleur rood staat binnen deze cultuur namelijk voor geluk, waardoor het niet gepast is om dit naar een uitvaart te dragen.

Indien u naar een Chinese uitvaart gaat, kunt u beter witte kleding dragen, want dit wordt gezien als de kleur van rouw. Vandaar dat men in de Chinese cultuur ook nooit een witte jurk draagt bij een huwelijk. De Chinezen hebben bij een uitvaart daarnaast verschillende rituelen met betrekking tot het verjagen van geesten. Allereerst kijkt men binnen de Chinese cultuur nooit hoe de kist het graf inzakt. De aanwezigen draaien hun rug naar het graf toe.

Dit doen zij onder meer omdat geesten zo niet met hen mee naar huis gaan. Bij een Chinese uitvaart is het daarnaast ongepast om een paraplu te openen. Hier kan de geest van een overleden persoon namelijk onder schuilen.

Waar vindt een Chinese uitvaart plaats?

Het merendeel van de Chinezen wordt na overlijden begraven. U moet niet denken dat dit op de eerste de beste begraafplaats gebeurt. Nee, want binnen de Chinese cultuur begraaft men een overledene eigenlijk alleen maar op een Chinese begraafplaats. Binnen Nederland zijn er diverse begraafplaatsen ingericht voor Chinezen. Hierbij gaat het vaak niet om een gehele begraafplaats. Nee, vaak is een gedeelte van de begraafplaats ingericht als Chinese begraafplaats.

De Feng Shui-meester, boeddhistische monnik of priester die ingeschakeld wordt voor de Chinese begrafenis, rekent uit wanneer de begrafenis plaats moet vinden. Hij is ook degene die de plek uitkiest, zodat een overleden persoon altijd op de juiste manier begraven kan worden. Bij de meeste Chinese uitvaarten gebruikt men grote, ronde kisten. Dit maakt het makkelijker om het lichaam in de juiste richting te begraven.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice