Cryomeren is een alternatief voor cremeren of begraven. Tenminste, het is daar op dit moment nog een aanvulling op. Het is een methode die we ook wel kennen als lyofilisatie of vriesdrogen, om het lichaam op een alternatieve wijze te laten vergaan. Door het lichaam te bevriezen en gebruik te maken van kleine trillingen zullen de organische materialen als een unieke substantie uiteen vallen. Nadeel van de methode is dat kwik en kunstheupen in het lichaam overblijven als restanten. Het is daarom van belang om die vervolgens alsnog te begraven of cremeren. Het is binnen de uitvaartverzekering nog niet mogelijk om hier dekking voor te verkrijgen.

Nog nergens ter wereld toegestaan

wereldDat heeft er vooral mee te maken dat het nog nergens ter wereld officieel is toegestaan om dit type uitvaart te kiezen. De methode is nog ontzettend nieuw. Het was een Zweedse biologe die er samen met uitvaartverzekeraars Yarden onderzoek naar deed. In Zweden wordt er hard gewerkt aan de eerste plekken om dit mogelijk te maken, maar op dit moment zijn ze nog niet aanwezig. Dat betekent dat het waarschijnlijk nog een paar jaar zal duren totdat cryomeren binnen de uitvaartverzekering mogelijk wordt. Tot die tijd is het vooral een alternatief dat kansen biedt. Het grootste voordeel van cryomeren is het feit dat er geen ‘schadelijke’ stoffen in de bodem terecht komen.

Overschot begraven of cremeren

Indien iemand er voor kiest (en zou kunnen kiezen) om zich te laten cryomeren is dat op dit moment nog niet voldoende om het lichaam volledig te laten vergaan. De techniek is een heel eind, maar een aantal restanten dienen alsnog begraven of gecremeerd te worden. Dat maakt het lastig voor de uitvaartverzekeringen om de methode aan te bieden. De kosten liggen nog een stuk hoger dan bij begraven of cremeren, nog los van de wettelijke onmogelijkheid tot cryomeren.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice