Een dankbetuiging wordt verstuurd om waardering te laten blijken en mensen te bedanken dat zij aanwezig zijn geweest bij een uitvaart. In sommige gevallen wordt de dankbetuiging persoonlijker gemaakt om bijvoorbeeld tevens te bedanken voor de steun voor het overlijden en/of daarna. Er zijn standaard dankbetuigingen beschikbaar, maar meestal wordt er de voorkeur gegeven om deze zelf te schrijven zodat er een mooi persoonlijk bericht ontstaat.

De opbouw

opbouwEr zijn geen vaste regels voor de opbouw van een dankbetuiging, u mag deze dan ook geheel opbouwen naar eigen wensen. Uiteraard is er wel een leidraad voor mensen die hier iets meer moeite mee hebben. Doorgaans begint de betuiging met de uitdrukking van de dankbaarheid voor de betrokkenheid en/of aanwezigheid. Uiteraard wordt de naam van de overledene hier ook in benoemd. Daarna wordt er beschreven wat de betrokkenheid, aanwezigheid en/of steun voor jullie nabestaanden betekend heeft. Geëindigd wordt er met een blijk van waardering en ondertekening van de nabestaanden, ook wordt er geëindigd met de plaatst en datum. Het is mogelijk deze kaart te vesturen via de post, maar tegenwoordig zien we ook dat dit digitaal gebeurt, hoewel dit wel als onpersoonlijker wordt beschouwd door de meeste mensen. Daarnaast zien we ook dat er een algemene dankbetuiging in de krant geplaatst kan worden, zodat hier verder geen omkijken meer naar is.

Voorbeeldteksten

Sommige mensen vinden het erg lastig om de dankbetuiging op te stellen, uiteraard kan dit lastig zijn en bovendien is het in een dergelijke periode waarbij emoties de overhand spelen nog lastiger. De inspiratie komt dan ook niet altijd vanzelf, maar wellicht dat dit opgedaan kan worden met voorbeeldteksten. Mocht het alsnog niet komen dan kunt u ook gebruik maken van de standaard voorbeeldteksten en dan vervangt u alleen de punten die van toepassing zijn op jullie.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice