Een afscheidsplechtigheid is een belangrijk en vast onderdeel bij bijna elke begrafenis of crematie. Het wordt doorgaans misschien wel als het meest belangrijke onderdeel beschouwd gezien dit belangrijk is voor de rouwverwerking. Bovendien staat dit onderdeel ook in teken van de overledene, het biedt dan ook doorgaans een troostend effect voor de nabestaanden.

Indeling afscheidsplechtigheid

Hoe de afscheidsplechtigheid eruit komt te zien is geheel vrij invullend, het kan informeel of juist formeel zijn. Meestal beginnen we met het kiezen van een locatie, dit kan bijvoorbeeld bij het uitvaartcentrum of in de kerk zijn. We zien overigens dat er steeds meer gekozen wordt voor een andere locatie, bijvoorbeeld gewoon thuis of op een plek die een bijzondere betekenis had voor de overledene.
IndelingOok zaken als wie nodigen we uit of willen we liever een besloten groep komen aan de orde. En is er al nagedacht over kinderen. We adviseren om deze afweging als ouder zelf te maken, afhankelijk van de reactie van uw kind op een overlijden. Maar ook is het fijn om te weten of de nabestaanden dit fijn vinden, of dat ze liever een begrafenis of crematie zonder kinderen wensen. Zo zijn er nog vele andere zaken waaraan gedacht dient te worden. Hoe lang duurt de plechtigheid en wie houdt er een toespraak en wie draagt de kist. Een uitvaartverzorger is er om u hierbij te helpen. Ook kan de uitvaartverzorger helpen bij dingen als oppas regelen voor de kinderen en indien gewenst zelfs een toespraak houden.

Na de plechtigheid

Na de plechtigheid kan er gekozen worden om gebruik te maken van de koffiekamer, voor alleen koffie of misschien wel koffie met broodjes. Maar u kunt er ook voor kiezen dit thuis te realiseren of helemaal niet. De bloemen mag u indien gewenst meenemen, maar ook laten liggen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice