Nederland begint behoorlijk te vergrijzen en hierdoor neemt het aantal eenpersoonshuishoudens enorm toe. Volgens een berekening van het CBS waren er in 2018 maar liefst drie miljoen eenpersoonshuishoudens. Hiervan was 12 procent 80 jaar of ouder. Niet al deze mensen hebben een uitvaartverzekering, maar ook de vraag wie de opdrachtgever is komt aan de orde als er geen partner is.

Opdrachtgever uitvaart

In Nederland is het zo geregeld dat iedereen het recht heeft op een uitvaart, ook wanneer er geen familieleden of vrienden zijn die dit kunnen regelen. In dit geval zal de gemeente van de desbetreffende persoon als opdrachtgever optreden.
OpdrachtgeverDoordat de alleenstaande ouderen geen partner hebben wordt er eerst gekeken of er kinderen, andere familieleden of vrienden zijn. Indien dit niet het geval is zal de gemeente hiervoor zorgdragen. De kosten hiervoor worden betaald uit de eventuele nalatenschap, of zullen bij de familieleden herhaald worden. Indien hiervoor geen geld beschikbaar is dan zal de gemeente dit bekostigen. Uiteraard betekend dit ook dat de gemeente bepaald hoe de uitvaart ingericht wordt en doorgaans betreft dit een zeer sobere uitvaart. Dit houdt doorgans een zeer formele begrafenis of crematie in met alleen hechte familieleden. Er zal maar een korte tijd beschikbaar zijn voor afscheid, geen afscheidsplechtigheid en ook geen bloemen. Toch is het fijn dat er wel iets geregeld is voor deze doelgroep. Dat gemeente de uitvaartkosten voor rekening moeten nemen wanneer er niet aangeklopt kan worden bij familieleden is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging.

Uitvaartverzekering voor alleenstaande ouderen

Om uw nabestaanden niet op te zadelen met de kosten van uw begrafenis of crematie kunt u kiezen voor een uitvaartverzekering. Hierdoor kunnen de kosten hiervan betaald worden en komen nabestaanden niet in financiële problemen terecht, want de gemeente betaald deze kosten niet automatisch, dit is echt alleen wanneer dit niet verhaald kan worden. Een uitvaartverzekering kan dan ook oplossing voor dit probleem bieden, bovendien kunt u hierdoor een uitvaart samenstellen naar uw eigen wensen en budget.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice