Crematieovens in de hedendaagse maatschappij werken op gas, maar daar gaat DELA verandering in brengen door dit te veranderen in elektrisch cremeren. Op dit moment bouwt DELA haar eerste elektrische crematorium in Groningen en hier zal geen gebruik worden gemaakt van een gasaansluiting. De crematieoven wordt elektrische en zal gebruik maken van groene stroom.

Zuiniger

ZuinigerDELA heeft de doelstelling om alle uitvaarten in de toekomst klimaat neutraal te organiseren. Op dit moment is op basis van gas gemiddeld 60 kubieke gas nodig voor een crematie, dit komt grofweg neer op ongeveer 40 keer douchen. Een gemiddeld huishouden verbruikt plusminus 1500 kubieke meter gas per jaar. Daarnaast heeft DELA meer duurzame ambities. Het crematoria zal energie opwekken en ze willen meer opwekken dan dat ze zullen verbruiken. De stroom die gebruikt zal worden is groen en wordt gewonnen uit windbronnen en zonne-energie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een biologische catering. Het gebouw zal voldoen aan de BENG normen, dit betekend Bijna Energie Neutraal Bouwen.
Naast DELA hebben ook andere uitvaartverzekeraars als Yarden en Monuta de ambitie om gebruik te maken van elektrisch cremeren. Monuta heeft de plannen dit toe te passen in een crematorium in Maastricht welke momenteel gebouwd wordt. Daarnaast geeft Yarden aan veel interesse te hebben in de nieuwe technieken. Dat is goed nieuws aangezien hedendaags bijna 65 procent van de Nederlandse bevolking voor een crematie kiest.

Wanneer

Op dit moment bezit de uitvaartverzekeraar DELA over twintig crematoriums in Nederland. De eerste elektrische crematorium in Groningen zal hoogstwaarschijnlijk eind 2019 klaar voor gebruik zijn. DELA heeft de doelstelling om in 2030 alle uitvaarten elektrisch te laten verlopen, alle nieuwe crematoriums die vanaf nu af aan gebouwd gaan worden zullen sowieso uitgerust zijn met een elektrische oven.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice