Het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars biedt inzicht in de diensten die de verzekeraar zal verlenen en welke kosten daar aan de andere kant bij horen. Het document wordt ook wel afgekort als een DVD.
Het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars is ontwikkeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die daarmee een standaard heeft willen neerzetten. Die standaard maakt het gemakkelijker om de verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken en een keuze te maken op basis van zowel de voorwaarden en de geboden dienstverlening als de premie die daarbij hoort.

Dienstverleningsdocument inzien

Het is bij de verschillende uitvaartverzekeraars uiteraard mogelijk om het dienstverleningsdocument in te zien, bijvoorbeeld om na te gaan hoe de dienstverlening bij de ene verzekeraar verschilt van die bij de ander. In grote lijnen zal het dienstverleningsdocument min of meer dezelfde informatie bevatten bij de verschillende verzekeraars. Dat heeft te maken met het feit dat de AFM een standaard heeft opgesteld, waar zij liever niet teveel van af willen wijken. Toch hebben de verschillende verzekeraars de mogelijkheid hun eigen nuances aan te brengen, waardoor het de moeite waard is om het dienstverleningsdocument te bekijken.

De kosten voor de geboden dienstverlening

geboden-dienstverleningIn het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars staat zowel de dienstverlening beschreven als informatie over de kosten, in de vorm van de premie. De verzekeraar dient de geboden dienstverlening te koppelen aan de premie, zodat goed duidelijk is waar u de premie voor betaalt. Dit maakt het bovendien gemakkelijker om de premie tussen de verschillende verzekeraars te vergelijken. Dankzij het dienstverleningsdocument heeft u de mogelijkheid om na te gaan of een hogere premie bij een andere uitvaartverzekeraar ook daadwerkelijk hoort bij een betere of meer uitgebreide dienstverlening. Het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars helpt u op die manier betere keuzes te maken uit de verschillende beschikbare mogelijkheden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice