Sinds 1 januari 2013 betaald u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering ook distributiekosten. Verzekeraars maken kosten om de verzekeringsaanvraag te kunnen afhandelen, dit wordt aan u doorberekend in de vorm van distributiekosten.

Waarom distributiekosten?

distributiekosten-uitvaartverzekeringVoor 1 januari 2013 was er nog geen provisieverbod, hierdoor werden financiële adviseurs en banken beloond op basis van afgesloten producten. Wat het probleem werd is dat adviseurs de belangen van de klant niet goed vertegenwoordigden, maar juist belangen bij hun eigen portemonnee. De bank of verzekeraars die het meeste betaalde werd dan ook het beste voorgeschoteld. Om dit tegen te gaan is er sinds 1 januari 2013 een provisieverbod opgelegd. Hierdoor betaald u zelf voor financieel advies en distributiekosten.

Advieskosten

De advieskosten worden vaak met distributiekosten verward. Echter zijn de advieskosten de kosten die een financieel adviseur of verzekeraar maakt om u te adviseren bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Maar als u zelf rechtstreeks een uitvaartverzekering afsluit betaald u geen advieskosten gezien u geen advies verkregen heeft.

Distributiekosten verplicht?

De distributie kosten worden altijd in rekening gebracht bij het afsluiten van de uitvaartverzekering. Dit staat los van de premiekosten en advieskosten en worden apart berekend. Bij Yarden bijvoorbeeld bedraagt dit bedrag 169 euro. Dit is een vrij hoog bedrag. Gelukkig hoeft u dit niet in 1 keer te betalen, wat overigens wel mag. Maar u kunt dit ook in maandelijkse of jaarlijkse termijnen afdragen.
Voorheen betaalde u in feite ook distributiekosten voor de uitvaartverzekering, alleen was dit op het eerst gezicht niet duidelijk. Deze kosten waren namelijk in de premie verwerkt net als de provisies. Doordat nu alles verplicht gespecificeerd dient te worden en er geen provisies berekend mogen worden is het nu duidelijker voor de consument en is de markt bovendien transparanter geworden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice