Wanneer de uitvaartverzekeraar uitkeert denken nabestaanden al snel aan de vraag of zij erfbelasting over de uitkering moeten afdragen. De erfbelasting wordt namelijk geheven op alle geld uitkeringen die nabestaanden ontvangen. Bij de uitvaartverzekering werkt dit net even anders en is er een belangrijke uitzondering. De vraag is hierbij wel of de uitkering alleen aan de uitvaart besteed wordt, of dat er ook een gedeelte aan andere zaken besteed wordt. In de Nederlandse wetgeving is namelijk opgenomen dat er geen erfbelasting geheven mag worden op de uitkeringen van de uitvaartverzekering.

Bij de natura uitvaartverzekering


natura-erfbelastingIndien men heeft gekozen voor een natura uitvaarverzekering wordt er geen erfbelasting geheven. Dit komt doordat bij dit type uitvaartverzekering uitgekeerd wordt in producten en diensten. Dit wordt verzorgd voor u en er is geen sprake van uitgekeerd geld. Hierdoor kan hier geen erfbelasting over geheven worden.

Bij de kapitaal uitvaartverzekering


Bij de kapitaal uitvaartverzekering vindt er vaak twijfel plaats of er wel of niet erfbelasting geheven kan worden. De nabestaanden krijgen namelijk bij dit type uitvaartverzekering een geldbedrag uitgekeerd. Doorgaans mag een gedeelte hiervan gebruikt worden voor kosten die niets met de uitvaart te maken hebben. Indien men het gehele uitgekeerde bedrag besteed aan de kosten van de uitvaart wordt er geen erfbelasting geheven. Maar wanneer men een gedeelte van het bedrag als erfenis beschouwt, dan zal over dit gedeelte wel erfbelasting betaald moeten worden.

Documenten bewaren


Wij adviseren u alle documenten van de uitvaartverzekering zorgvuldig te bewaren. Ook de papieren waarmee u kunt aantonen dat u het uitgekeerde geld voor de uitvaart heeft gebruikt. Hierdoor voorkomt u dat er eventueel alsnog erfbelasting geheven kan worden over het uitgekeerde geld. Tevens kunt u hierdoor eventueel aantonen welk gedeelte u gebruikt heeft voor de uitvaart en welk gedeelte u voor andere zaken heeft gebruikt.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice