Steeds meer mensen frauderen met gegevens bij de uitvaartverzekering, waardoor de verzekeraars daar jaarlijks veel kosten mee maken. Valse gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie kunnen ertoe leiden dat verzekeraars de risico’s niet goed kunnen inschatten, waardoor ze bijvoorbeeld een te lage premie berekenen. Dat lijkt in eerste instantie positief voor de verzekerde, maar het leidt er uiteindelijk toe dat de premie voor alle verzekerden hoger uitvalt. Het is daarom van belang dat de verzekeraars er alles aan doen om frauderen met gegevens bij de uitvaartverzekering tegen te gaan. Dat lukt bijvoorbeeld met strenge controles, net als met de nieuwe boete die ervoor moet zorgen dat minder mensen dit risico nemen.

Boete bij frauderen met gegevens

frauderen-gegevensZodra verzekeraars fraude met gegevens bij de uitvaartverzekering ontdekken doen ze aangifte bij de politie, kan de verzekerde geroyeerd worden en wordt hij of zij opgenomen in een speciaal register. Dat maakt het vanaf dat moment erg lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten, waardoor de gevolgen groot kunnen zijn. Toch lijkt het erop dat veel mensen zich daar nog niet goed bewust van waren. Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten om een nieuwe maatregel in te stellen, een boete van €532 voor fraude met verzekeringen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het frauderen met gegevens bij een uitvaartverzekering. Dit kan op die manier een kostbaar risico worden, waardoor waarschijnlijk minder mensen bereid zijn dat te nemen.

Gezondheidsverklaring

Er bestaan verschillende mogelijkheden om te frauderen met gegevens bij de uitvaartverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die valse gegevens opgeven met betrekking tot hun gezondheid. Ze geven aan zich niet bewust te zijn van ziekten of aandoeningen, die het risico op overlijden behoorlijk kunnen verhogen.
Verzekeraars berekenen vanwege de fraude met gegevens bij de uitvaartverzekering een te lage premie, waardoor ze eigenlijk teveel risico lopen. Als het gevolg daarvan berekenen ze een te lage premie voor de verzekerde, waardoor uiteindelijk alle premies omhoog moeten om de te hoge kosten te kunnen dekken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice