Er is geen bewijs gevonden dat DELA met vingerafdrukken heeft gesjoemeld. Afgelopen najaar kwam de uitvaartorganisatie flink onder het vuur te liggen. Dit kwam met name doordat er beweerd werd dat er vingerafdrukken van overledenen werden gemaakt zonder dat hier toestemming voor verkregen was. Hierbij werd beweerd dat dit gedaan werd vanuit een commercieel oogmerk zodat ze de nabestaanden later de mogelijkheid gaven om een sieraad van de vingerafdruk te maken. Wat ook ter sprake kwam was dat er gesjoemeld zou worden met vingerafdrukken en dat de afdruk van andere personen soms gebruikt werden.

Reactie DELA

Afgelopen najaar gaf de uitvaartorganisatie DELA aan dat de beschuldigingen niet waar zouden zijn en dat ze het betreurden dat nabestaanden aan de echtheid van de vingerafdrukken zouden twijfelen. Ook gaven ze aan een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij.

Uitkomst onderzoek

UitkomstDe Forensische specialisten van International Security Partners (ISP) hebben in opdracht van uitvaartorganisatie DELA onderzoek gedaan naar het gesjoemel met vingerafdrukken. Voor dit onderzoek zijn maar liefst 107.000 vingerafdrukken onderzocht en bij geen enkele van deze vingerafdrukken is er een vervalsing aan te duiden. Alles wat te onderzoeken viel is gedaan en op basis hiervan zijn er geen incidenten naar boven genomen. Tevens is er onderzocht of sommige vingerafdrukken in meerdere dossiers te vinden waren, maar ook dit bleek niet het geval. De directeur van ISP Hans Slaman heeft dan ook aangegeven dat niets op vervalsing duidt.
DELA heeft aangegeven opgelucht te zijn door de uitkomsten. Uiteraard heeft de publiciteit van het afgelopen najaar hun wel flink geraakt. De beweringen vonden zij pijnlijk voor zichzelf, maar ook voor de nabestaanden, alle partners van de uitvaartorganisatie en medewerkers van DELA. Door het onafhankelijke onderzoek hopen zij dat iedereen nu gerust is.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice