Heeft u geen uitvaartverzekering en schulden, of is een van uw ouders komen te overlijden en wilt u graag zorgen voor een waardige uitvaart? Het is mogelijk deze door de gemeente te laten regelen, al dient u er in dat geval rekening mee te houden dat u geen enkele inspraak zal hebben. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld besluiten om af te zien van de erfenis en de kosten van de uitvaart aan de andere kant op u te nemen om deze toch zelf te kunnen organiseren.

Gemeente regelt de uitvaart


Indien de overledene geen uitvaartverzekering, maar wel schulden heeft, kunt u het organiseren van de uitvaart overlaten aan de gemeente. U heeft hier zelf geen omkijken naar als echtgenoot of familie, maar dit betekent aan de andere kant ook dat u geen enkele inspraak heeft in de manier waarop de uitvaart wordt vormgegeven.
Het is wat dat betreft een heel sobere uitvaart, waarin er geen ruimte is voor specifieke wensen. Wilt u de uitvaart toch zelf vormgeven, volgens de wensen van uw dierbare? Dan is het mogelijk om een uitvaartondernemer zelf opdracht te geven voor de uitvaart en deze kosten zelf te betalen.

Familie regelt de uitvaart


familie-regeltU kunt als echtgenoot of familie besluiten om de kosten van de uitvaart (ca €7.000) zelf te betalen. Dit kan zonder de erfenis te aanvaarden, waardoor verdere schulden u bespaard zullen blijven. Houd er rekening mee dat u in dat geval ook helemaal niets uit de woning van de overledene mag halen indien het gaat om een van uw ouders. In plaats daarvan dient u afstand te doen van de volledige erfenis, zowel de baten als de lasten. Vervolgens kunt u zelf de uitvaart regelen, wanneer er sprake is van het ontbreken van een uitvaartverzekering en er aan de andere kant schulden bestaan.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice