Een begrafenis is een ritueel om afscheid te nemen van de overledene. Vaak wordt dit op een eigen manier vorm gegeven. Toch zijn er een aantal elementen die vaak terugkomen bij deze gelegenheid. Deze kun je hieronder vinden.

Begin

Mensen die zijn uitgenodigd worden op tijd verwacht bij de begraafplaats. Zij zullen de rouwstoet met naasten en de overledene opwachten bij de ingang of aula van de begraafplaats. Eenmaal gearriveerd zal de uitvaartverzorger voor de stoet uit lopen en zullen de dragers naast de wagen lopen. De dragers zullen bij aankomst in de aula de kist naar binnen brengen. Hierna zullen de dragers de aula verlaten en begeleidt de uitvaartverzorger de genodigden naar binnen.

Plechtigheid aula

PlechtigheidMeestal zal de directe familie als eerst naar binnen gaan om vooraan plaats te nemen voor de plechtigheid. Hierna zullen de overige belangstellenden naar binnen gaan om plaats te nemen. Het kan ook zijn dat de genodigden al in de aula zitten waarna de familie als laatst binnen komt en vooraan plaats neemt. Tijdens de plechtigheid kunnen nabestaanden een praatje houden over de overledene en kan er naar muziek geluisterd worden. Deze muziek symboliseert vaak de overledene.

Na de plechtigheid

Nadat de plechtigheid is afgelopen wordt de kist naar het graf gebracht. Dit kan gedaan worden door de kistdragers van het uitvaartcentrum of door familieleden. Het vraagt echter wel enige oefening, men dient namelijk de kist gelijktijdig op te tillen en in dezelfde pas te blijven lopen. Dit moet dus wel in overleg met de uitvaartverzorger.
Er kan bij het graf nog een afscheidsplechtigheid plaatsvinden. Dit is meestal in de vorm van muziek of een speech. Hierna kan de kist zakken. De familieleden mogen de kist zelf laten zakken of er kan gekozen worden voor een graflift. Ook zie je dat het zakken van de kist te confronterend kan zijn, de kist blijft dan gewoon staan en zal later gezakt worden door medewerkers van het uitvaartcentrum.

Condoleance

Dit is het laatste onderdeel. Er is meestal een condoleanceruimte beschikbaar bij de begraafplaats, hier kan men napraten en wat koffie of broodjes nuttigen. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat er naast koffie en broodjes ook wijn en bittergarnituur beschikbaar is. In het condoleanceregister kunnen de nabestaanden nog een laatste bericht achterlaten.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice