Het gebeurt weleens dat de nabestaanden niet weten of de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Er is bijvoorbeeld nooit over gesproken of het kan zijn dat de polis niet meer te vinden is. Uiteraard is het van belang om hier achter te komen zodat de uitvaart eventueel bekostigd kan worden met de uitvaartverzekering.

Wat kunt u doen?

kuntAls eerste kunt u het beste de administratie bekijken van de overleden persoon. Wellicht vindt u hier de polis en weet u bij welke uitvaartverzekeraar u terecht kunt. Mocht u niets kunnen vinden in de administratie van de overleden persoon dan kunt u zich richten op de bankafschriften. U bent dan op zoek naar een afschrijving van een uitvaartverzekering. Enkele verzekeraars welke veel gebruikt worden zijn Yarden, Dela, Monuta of Ardanta. U kunt op het internet een complete lijst vinden met alle uitvaartverzekeraars.
Het kan ook zijn dat de overleden persoon een assurantieadviseur heeft gebruikt. In dat geval is het raadzaam contact op te nemen met deze adviseur. Wellicht kan hij u verder helpen. Mocht u nog steeds niets gevonden hebben dan kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen uitzoeken of er sprake is van een eventuele uitkering.
Via de website van Verbond van Verzekeraars kunt u een aanvraag indienen. Dit kan alleen na het overlijden van de persoon en als u een erfgenaam, kind of echtgenoot bent van de overledene. Het Verbond van Verzekeraars zal vervolgens in het systeem zoeken naar eventuele polissen bij alle uitvaartverzekeraars.

Polis kunnen vinden?

Als u de polis heeft gevonden kunt u contact opnemen met de uitvaartverzekeraars. Zij zullen u dan verder informeren over het proces. Nabestaanden hebben wettelijk gezien tot vijf jaar na overlijden recht op de uitkering van een uitvaartverzekeraar.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice