De uitvaartverzekering dekt de uitvaart, waarvan we allemaal hopen dat we daar nog lang niet aan toe zijn. Het is daarom van belang dat de polis goed waardevast is. Dat maakt het mogelijk om een voldoende hoge uitkering te genieten op het moment van overlijden. Verzekeraars kunnen er op verschillende manieren voor zorgen dat de uitvaartverzekering waardevast is. We kennen bijvoorbeeld de mogelijkheden tot winstdeling en indexatie. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een optieclausule om iedere 3 – 5 jaar een extra storting te doen om de polis waardevast te maken. De verschillende mogelijkheden zijn ervoor bedoeld om te voorkomen dat de uitvaartverzekering uiteindelijk niet voldoende uit kan keren.

Winstdeling of indexatie

winstdelingBij winstdeling zal de verzekeraar periodiek een bedrag bijschrijven in de polis, afhankelijk van de opbrengsten door die verzekeraar. Dit zorgt ervoor dat het verzekerde kapitaal in de loop der tijd kan groeien, waardoor dat in lijn blijft met de stijgende kosten van een uitvaart. Daarnaast is het binnen de uitvaartverzekering mogelijk om gebruik te maken van indexatie. In dat geval stelt de verzekeraar op voorhand vast met welk bedrag het verzekerde kapitaal jaarlijks verhoogd wordt. Ook dit moet voorkomen dat er uiteindelijk te weinig dekking beschikbaar is. Zowel de winstdeling als de indexatie maakt de uitvaartverzekering waardevast, mits het kapitaal hard genoeg meegroeit met de inflatie.

Optieclausule voor een waardevaste uitvaartverzekering

Tenslotte bestaat er bij sommige verzekeraars een mogelijkheid om er zelf voor te zorgen dat de uitvaartverzekering waardevast blijft. Er is dan geen sprake van winstdeling of indexatie. In plaats daarvan maakt een optieclausule het iedere 3 – 5 jaar mogelijk om een extra storting te doen. De gezondheidswaarborgen blijven dan gelijk. De extra storting zorgt er slechts voor dat de dekking weer aansluit bij het niveau van de inflatie. Op alle drie de manieren is het mogelijk om de uitvaartverzekering waardevast te maken en te voorkomen dat die te weinig kan uitkeren op het moment van overlijden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice