In Nederland wonen er ongeveer 40000 joden. Gezien Joden specifieke eisen en wensen hebben omtrent de begrafenis of crematie is het van belang dat zij goed kijken naar de soorten polissen die er beschikbaar zijn indien er gekozen wordt voor een uitvaartverzekering.

Soorten uitvaart

SoortenDe joden hebben specifieke eisen en wensen als het gaat om het thema overlijden. Wanneer de nabestaande overleden is wordt het lichaam als onrein gezien en daardoor direct gewassen op een speciale wijze. Daarna wordt het lichaam aangekleed met een wit gewaad. Wat betreft de uitvaart ligt het aan de stroming van de overledene. Binnen de orthodoxe stroming is een crematie verboden, bovendien kiest men voor een sobere begrafenis. Binnen de liberele stroming kan er wel voor een crematie gekozen worden. Wat sowieso belangrijk gevonden wordt is dat de uitvaart snel in gang gezet wordt.
Tijdens de uitvaart zijn er andere gebruiken, zo wordt er bijvoorbeeld geen muziek gedraaid. De joden vinden dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de armen en rijken, daarom wordt er bijvoorbeeld ook gekozen voor een eenvoudige kist.

De uitvaartverzekering

Doordat de joden doorgaans kiezen voor een ander soort uitvaart dan de regulier uitvaart is het bij het kiezen van een uitvaartverzekering belangrijk dat zij hier goed op letten. Bij een natura polis worden de producten en diensten gedekt, echter zijn dit de reguliere producten en diensten. Gezien Joden hier graag een andere invulling aan geven is de natura polis waarschijnlijk geen geschikte variant. Bij een kapitaal polis daarentegen wordt er geld uitgekeerd. Dit zou mogelijk een geschiktere optie zijn gezien men dan zelf kan bepalen waaraan het geld uitgegeven wordt, zonder dat hier vaste opties voor beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen zij alles geheel naar eigen wens laten uitvoeren, althans als dit passend is binnen het uitgekeerde bedrag, of wanneer hiervoor extra geld gereserveerd is.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice