Er bestaat niet altijd een vrije keuze voor de begraafplaats binnen de uitvaartverzekering. Dat is met name het geval bij een naturapolis, omdat verzekeraars afspraken maken met begraafplaatsen en uitvaartverzorgers. Het is verstandig om daar op voorhand goed naar te kijken. Dit kan zowel een grotere reisafstand als eventuele hogere kosten betekenen, afhankelijk van de afspraken die een uitvaartverzekeraar maakt met de uitvaartverzorgers en begraafplaatsen in de omgeving.

Overeenkomsten van uitvaartverzekeraars

De uitvaartverzekeraars die naturapolissen aanbieden maken daarvoor afspraken met de verschillende dienstverleners. Dat betekent onder andere dat er afspraken liggen met de begrafenisondernemers en de verschillende begraafplaatsen in de omgeving. Op die manier heeft de uitvaartverzekeraar de mogelijkheid om een belangrijke mate van continuïteit te bieden en de kosten in de hand te houden.
Dit kan echter ook betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de begraafplaats van uw keuze of dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Het is daarom de moeite waard om op voorhand na te gaan of er binnen de polis een vrije keuze voor de begraafplaats bestaat. Is dat niet het geval? Dan kunt u er al op voorhand over nadenken in hoeverre u dat van belang vindt binnen de verzekering voor uw uitvaart.

Kapitaalverzekering voor vrije keuze voor de begraafplaats

vrije-keuzeIndien u veel waarde hecht aan een vrije keuze voor de begraafplaats binnen de uitvaartverzekering is het tevens de moeite waard om goed te kijken naar de kapitaalverzekering. In dat geval is er sprake van een verzekerd bedrag, dat de nabestaanden naar eigen inzicht mogen inzetten om de uitvaart te financieren. Dat betekent in de praktijk dat zij een keuze kunnen maken voor de begraafplaats, bijvoorbeeld aan de hand van een voorkeur die u al eerder uitsprak. U bent dan niet gebonden aan de afspraken die een verzekeraar maakt.
Let op: het is niet zomaar mogelijk om in een willekeurige gemeente begraven te worden, ook niet als de verzekering vrije keuze biedt.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice