Alle verzekeraars hanteren een klachtenprocedure, ook de uitvaartverzekeraar Axent. Omdat bij Axent geldt dat verzekerden centraal staan kunt u er vanuit gaan dat de belangen van de klanten te allen tijde behartigd worden. Helaas kan het toch gebeuren dat u bepaalde zaken minder prettig vind. Bij het geval van klachten kunt u dit allereerst met uw financiële adviseur bespreken, zij kunnen een uitstekende schakel zijn om uw klacht op een degelijke manier op te lossen. Maar ook Axent hoort graag van u bij problemen en belooft hier adequaat mee om te gaan. De verzekeraar wenst hier ook open mee om te gaan, om deze reden wordt dan ook elk jaar een jaarreportage gepubliceerd met de onderwerpen van de klachten en waar dit betrekking op had.

Klachtenprocedure

Axent kent haar eigen klachtenprocedure. Na de ontvangst van de klacht kunt u binnen 3 werkdagen rekenen op een ontvangstbevestiging en in welke termijn er verwacht wordt dit af te handelen. Het streven is om u binnen 10 werkdagen een reactie te geven, hierbij kunt u een antwoord of oplossing verwachten.
Indien dit om wat voor reden dan ook niet binnen 10 werkdagen gaat lukken zal u hierover schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Hierin staat vermeld wat de reden van de vertraging is, maar ook op welke termijn u een nieuwe reactie of oplossing kunt verwachten. Deze verlenging kan maximaal twee keer worden opgelegd.

Kifid

klachtenprocedure-kifidKifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Axent is bij deze organisatie aangesloten waardoor u hier terecht kunt zodra u er niet samen met Axent uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de reactie of oplossing op uw klacht. Doordat Kifid een onafhankelijke klachteninstituut is bent u er zeker van dat zij met een objectieve reactie dan wel oplossing komen. Uiteraard kunt u ook voor een ander traject kiezen, door bijvoorbeeld de burgerlijke rechter hierin te betrekken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice