Een koopsom uitvaartverzekering voor ouderen maakt het mogelijk om latere leeftijd alsnog een verzekeringspolis af te sluiten. Hiermee heeft u de mogelijkheid om hoge kosten voor nabestaanden te voorkomen. Zij hoeven niet te betalen voor de uitvaart, het is in plaats daarvan mogelijk om daar op voorhand alvast een dekking voor af te sluiten.
De reguliere uitvaartverzekering sluiten veel mensen al op jonge(re) leeftijd af, waardoor er voldoende tijd over is om jaarlijks premie te betalen. Bent u al wat ouder? Dan bestaat het risico dat u die tijd helaas niet meer heeft. In dat geval kunt u gebruik maken van een koopsom uitvaartverzekering. Dit betekent dat u een eenmalige betaling van premie doet (de koopsom), in ruil waarvoor u de dekking van de uitvaartverzekering ontvangt.

In natura of in kapitaal

natura-koopsom-blogHet is mogelijk om een koopsom uitvaartverzekering voor ouderen te kopen op basis van een dekking in natura of in kapitaal. In het eerste geval is er sprake van een uitvaartverzekeraar die de uitvaart zal verzorgen, zonder dat er sprake is van betalingen door de nabestaanden. In het geval van een kapitaaldekking betaalt u een koopsom, in ruil waarvoor de nabestaanden een bedrag ontvangen zodra u komt te overlijden. Op basis van de hoogte van de koopsom uitvaartverzekering voor ouderen krijgen zij een bedrag uitgekeerd dat ze kunnen besteden aan de uitvaart.

Uitvaartverzekering op latere leeftijd

Sluit u een uitvaartverzekering op latere leeftijd af? Houd er rekening mee dat het risico voor de verzekeraar dan relatief groot is. Dit betekent in de praktijk dat u een relatief hoog bedrag aan premie of in de vorm van een koopsom dient te betalen. Dat neemt echter niet weg dat u er met een koopsom uitvaartverzekering voor ouderen voor zorgt dat uw nabestaanden niet hoeven op te draaien voor de kosten van uw uitvaart.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice