Het is een mogelijkheid om uw organen te doneren bij overlijden, daarnaast is het ook mogelijk om uw lichaam af te staan aan de wetenschap. Dit kunnen uw nabestaanden bepalen na overlijden, maar indien u hier zekerheid over wilt hebben kunt u dit in uw testament vast laten leggen. Wat betreft de uitvaartverzekering zal er het een en ander anders zijn, de uitvaart is immers anders dan de doorsnee uitvaart waar iemand begraven of gecremeerd zal worden.

Lichaam afstaan aan de wetenschap

Het is een afweging om uw lichaam aan de wetenschap af te staan, bovendien weten veel mensen niet wat dit precies inhoudt. In feite is het ook niet mogelijk om te weten wat dit precies inhoudt, de medische wetenschap is immers een ruim begrip. Doorgaans wordt het lichaam naar een universiteit overgebracht voor het gebruik van anatomielessen. Maar het kan ook gebruikt worden voor de wetenschap omtrent bepaalde ziektes.
NabestaandenNabestaanden vinden het doorgaans lastig om hiervoor te kiezen of vinden het lastig dat de overledene hiervoor gekozen heeft in een testament. Daarom is het verstandig om hier van te voren goed bij stil te staan en indien gewenst dit vast te leggen. Afwegingen die van te voren van belang zijn is dat er weinig tijd voor afscheid is, het lichaam dient namelijk binnen 24 uur overgebracht te worden. Daarnaast is er geen traditionele begrafenis of crematie, het lichaam is er namelijk niet bij aanwezig. Ook is er geen laatste rustplaats of urn. Daarnaast kan er niet gekozen worden voor orgaandonatie, het lichaam wordt namelijk alleen geaccepteerd als deze ongeopend is.

Uitvaartverzekering bij lichaam afstaan aan de wetenschap

Een reguliere uitvaartverzekering dekt de kosten voor een uitvaart of begrafenis. Echter wanneer het lichaam afgestaan is aan de wetenschap dan zal er geen reguliere uitvaart plaatsvinden. Er is geen kist nodig, er is geen rouwvervoer nodig, het opbaren is niet nodig en er is geen lichaam om te begraven of te cremeren. Wel wordt er doorgaans gekozen voor een dienst of ceremonie om de overledene te eren. Hier kan dan ook een bedrag voor nodig zijn. Het is in dit geval niet verstandig om voor een natura polis te kiezen, deze dekt namelijk producten en diensten, echter zijn veel producten en diensten niet nodig. Een geldbedrag in de vorm van een kapitaal polis zou dan ook beter passend zijn.
Echter zit er wel een risico aan. Want wanneer u niet in het testament heeft vast laten leggen dat uw lichaam aan de wetenschap geschonken mag worden en uw nabestaanden bepalen dit toch niet te doen, dan is er mogelijk te weinig dekking voor een reguliere uitvaart. Daarnaast bestaat er ook een risico dat het lichaam niet aangenomen wordt door de wetenschap, dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer u overlijdt in het buitenland, of wanneer uw dood is veroorzaakt door een ongeval en er te zware verwondingen zijn. Daarom is het lastig om te bepalen of een uitvaartverzekering handig is en tot in hoeverre u gedekt moet zijn. Wellicht is het een idee om een spaarpotje achter de hand te hebben. Indien uw lichaam afgestaan wordt dan erven uw nabestaanden dit geld, maar mocht u toch een reguliere uitvaart nodig hebben dan is hiervoor geld gereserveerd.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice