afkopenEen natura uitvaartverzekering afkopen: het is soms mogelijk, maar lang niet altijd interessant. Tenminste, niet vanuit financiële overwegingen. In veel gevallen is het financieel aantrekkelijker om de verzekering slechts premievrij te maken. Ondertussen maken steeds meer uitvaartverzekeraars het bij nieuwe polissen mogelijk om die op termijn wel af te kopen. Het is een ontwikkeling waar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goed over te spreken is. Tot die tijd blijft het vooral opletten met de polissen die al in het verleden zijn afgesloten. Afkopen van de natura uitvaartverzekering is dan lang niet altijd een goed idee.

Afkopen of premievrij maken

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee verschillende vormen van ‘beëindigen’ van een natura uitvaartverzekering:
– Afkopen
– Premievrij maken
In de beide gevallen geeft u de uitvaartverzekeraar aan dat u niet langer premie wenst te betalen. In het eerste geval is er sprake van een directe beëindiging van de polis. U betaalt geen premie meer en de verzekering stopt. De verzekeraar betaalt u een bepaald bedrag aan opgebouwde waarde uit.
Let op: het gaat om de opgebouwde waarde, min de gemaakte kosten en min de nog te maken kosten. Hierdoor kan er een (erg) laag bedrag overblijven, vaak niet meer dan de oorspronkelijke inleg. Het alternatief voor het afkopen van de natura uitvaartverzekering is het premievrij maken daarvan. In dat geval blijft de polis lopen, maar betaalt u geen nieuwe premie meer. De uiteindelijke uitkering valt lager uit, maar er gaat een minder groot percentage op aan kosten.

AFM blij

De AFM is blij met de ontwikkeling voor nieuwe natura uitvaartverzekeringen. Het is steeds vaker mogelijk om nu alvast een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt om de polis op termijn af te kopen. Tegen relatief gunstige voorwaarden, zodat ook de consument daar daadwerkelijk wat aan heeft.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice