Wanneer er iemand komt te overlijden, beleven de nabestaanden de eerste paar dagen vaak in een roes: de uitvaart moet geregeld worden en meestal zijn nabestaanden vooral bezig om zich van dag tot dag staande te houden tot de begrafenis achter de rug is. Wanneer de begrafenis eenmaal geweest is, komt het echte verdriet vaak pas naar boven. Het gemis van de geliefde is ineens voelbaar in het dagelijks leven, waardoor veel mensen het extra moeilijk vinden om de dagen door te komen. Helaas moet er vaak nog veel geregeld worden na de uitvaart. Bankzaken, belasting, erfenis, woonsituatie: er kan behoorlijk wat op u afkomen in deze periode.

Een opzegdienst inschakelen

opzegdienst-nazorgNiet iedereen heeft familie of vrienden om te helpen bij het regelen van dergelijke administratieve taken. Er zijn daarom verschillende hulpinstanties in het leven geroepen om daarmee te helpen. U kunt bijvoorbeeld een opzegdienst inschakelen die u helpt om te bepalen welke producten en diensten dienen te worden opgezegd. Ook wordt er geholpen met het doorgeven van informatie aan instanties of het terugvragen van bepaalde abonnementsgelden. Veel uitvaartverzekeringen bieden kortingen op deze dienst.

Rouwzorgverleners zoeken

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) kan u ook helpen met de nazorg. Uitvaartverzekeraars werken vaak nauw samen met deze organisatie en kunnen u helpen om in contact te komen met rouwbegeleiders. Rouwzorgverleners zijn allen geschoold in rouwbegeleiding. Ze kunnen u vrijwillig bijstaan, of zijn onderdeel van een hulpverlenende instantie. Uw uitvaartverzekeraar helpt u om in contact te komen met de juiste instanties en biedt vaak korting op deze zorg.

Bijeenkomsten voor lotgenoten

Sommige verzekeringsmaatschappijen organiseren bijeenkomsten om te praten over rouw en verlies. Soms kunt u zelfs een theatervoorstelling bijwonen of een film kijken. Tijdens dit soort bijeenkomsten kunt u lotgenoten ontmoeten en kunt u praten over uw verlies, iets dat veel mensen als troostrijk en helend ervaren.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice