De politieke partij D66 is van mening dat de Nederlandse uitvaartwet moet veranderen. Zij hebben zich hierover uitgesproken en aangegeven dat de Nederlandse uitvaarwet meer van deze tijd moet worden. Zij hebben dan ook een initiatiefnota opgesteld voor een moderne uitvaartwet met 14 voorstellen om deze te veranderen en hierbij te verbeteren. Kamerlid Den Boer van de politieke partij D66 vindt het belangrijk dat elke Nederlandse inwoner een waardig afscheid krijgt waarin het leven van de overledene centraal staat. Bovendien kan dit volgens Den Boer veel troost geven aan nabestaanden. De uitvaartwet die op dit moment van kracht is blijkt verouderd en bovendien is er onvoldoende keuzevrijheid. Dit is dan ook de reden dat de politieke partij voorstellen initieert.

14 voorstellen

voorstellenVoor een nieuwe uitvaartwet heeft D66 14 voorstellen opgesteld. De belangrijkste zijn om het begraven te vervroegen, dat het as direct meegenomen kan worden en dat as eventueel vermengd kan worden met die van een ander. Op dit moment mag men niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. Echter zijn er diverse religies zoals onder andere moslims en joden waarbij het traditie is om zo snel mogelijk te begraven of cremeren. Kamerlid den Boer stelt dan ook voor dit te verkorten naar 20 uur.
Op dit moment is het niet toegestaan om as te vermengen. Echter geven veel Nederlanders aan dat hier behoefte naar is, bijvoorbeeld het as van vader en moeder vermengen, zodat dit gezamenlijk uitgestrooid kan worden. Daarnaast vind D66 dat het as sneller beschikbaar moet zijn in plaats van dat de asbus zoals nu 30 dagen in het crematorium blijft.

Meer onderwerpen

D66 heeft in de initiatief nota aangegeven dat de nota niet uitputtend is, maar dat het belangrijke onderwerpen belicht die onder andere op dit moment in de uitvaartwereld spelen. Ze geven ook aan dat er meer onderwerpen zijn die belicht dienen te worden, zoals bijvoorbeeld de privacy, verschillen in kosten voor het begraven per gemeente, de grondwaterstand en nog vele andere punten

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice