Onderzoeksbureau GFK heeft onlangs 56103 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd in opdracht van de uitvaartverzekeraar Monuta. Uit dit onderzoek blijkt dat drie op de tien Nederlanders de uitvaartkosten niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen kunnen betalen als iemand binnen hun naaste omgeving overlijdt.

Uitkomsten onderzoek

De kosten van een uitvaart dienen doorgaans binnen 30 dagen voldaan te worden, bovendien bedraagt dit bedrag al snel 8000 euro. 29 procent van de ondervraagden heeft dan ook aangegeven geen enkele mogelijkheid te zien om dit bedrag binnen de gestelde termijn te kunnen voldoen voor een naaste. 12 procent geeft aan dat ze verwachten het bedrag wel bij elkaar te kunnen krijgen, maar dat zij dit zelf niet kunnen betalen. Daarnaast geeft 1 op de 10 ondervraagden aan dat ze geen idee hebben of ze het bedrag binnen de gestelde termijn kunnen voldoen.
Met name lager opgeleiden geven aan dat ze de kosten voor een uitvaart van een dierbare niet kunnen betalen. Namelijk 39 procent van deze doelgroep geeft aan hier geen mogelijkheid voor te zien. Bij hoger opgeleiden denkt slechts 18 procent dit niet te kunnen betalen. Tevens speelt de leeftijd een rol tot deze vraag. Van personen onder de 30 jaar geeft een derde aan geen mogelijkheid te zien en een kwart geeft aan dit alleen te kunnen met hulp van andere personen. Bij de doelgroep 65 plussers denkt maar een kwart van de ondervraagden moete te hebben om de uitvaartkosten te betalen.

Oplossing is de uitvaartverzekering

oplossing-gfk-blogMaar liefst 42 procent van de ondervraagden geven aan dat zij de uitvaartkosten van een dierbare niet kunnen betalen, of met hulp van anderen. Desondanks heeft 30 procent van de Nederlanders geen uitvaartverzekering afgesloten. Zodra een dierbare overlijdt dient er veel te gebeuren in een korte tijd, terwijl de meeste Nederlanders geen besef hebben waarmee ze geconfronterd kunnen worden. Het is dan ook verstandig om hier tijdig ovr na te denken zodat de nabestaanden hier geen lasten aan ondervinden. Ook is de uitvaartverzekering in vele gevallen een oplossing, zodat de nabestaanden geen onverwachte kosten aan een uitvaart overhouden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice