Is er sprake van onduidelijke facturen vanuit de uitvaartverzekering? Het is altijd verstandig om daarover zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar zelf. Het kan gaan om facturen met betrekking tot de premie, net als wanneer er sprake is van facturen nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Vooral bij een uitvaartdekking in natura kan het zijn dat bepaalde zaken geen onderdeel uitmaakten van de polis. De verzekeraar neemt de kosten dan op zich en zal daarna een factuur sturen voor de niet uit de dekking betaalde kosten.
Indien de verzekeraar aan de hand van uw vraag niet reageert of niet reageert op de manier die u had verwacht is het mogelijk om daarover een klacht in te dienen. Als dat ook niet werkt valt de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen in te schakelen. Op die manier valt er met onduidelijke facturen vanuit de uitvaartverzekering via een onafhankelijke instantie een procedure op te starten.

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

klachteninstituutDe Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is er om onder andere onduidelijke facturen door de uitvaartverzekering te behandelen. De stichting heeft een ombudsman aangesteld die de klacht in ontvangst en in behandeling zal nemen. Door hoor en wederhoor toe te passen lukt het vervolgens om een uitspraak te doen over de situatie. Het gaat om een onafhankelijke jurist die de uitvaartverzekering bijvoorbeeld kan aangeven dat de facturen duidelijker hadden moeten zijn of dat de nabestaanden de kosten alsnog niet hoeven te betalen.

Onduidelijke facturen en vreemde kosten

Er kan sprake zijn van verschillende onduidelijke facturen vanuit de uitvaartverzekering. Het is onafhankelijk van het type factuur en de onduidelijkheid van belang om altijd eerst contact op te nemen met de verzekeraar zelf. in sommige gevallen is er sprake van een misverstand en valt dit zonder tussenkomst van de stichting goed op te lossen. Lukt het ook met een officiële klacht niet om meer duidelijkheid te krijgen? Dan kunt u met de onduidelijke facturen van de uitvaartverzekering naar de stichting stappen om daar toch iets aan te laten doen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice