Zodra iemand komt te overlijden is het gebruikelijk om die persoon nog enige tijd op te baren. Daardoor hebben nabestaanden en andere betrokkenen de kans om afscheid te komen nemen. Hier zijn kosten aan verbonden, die in een aantal gevallen gedekt worden door de uitvaartverzekering. Het is verstandig om op voorhand na te gaan welke dekking er beschikbaar is en welke extra kosten er eventueel verbonden zijn aan het opbaren van een overledene.

Opbaren in het uitvaartcentrum

opbarenHet opbaren van een overledene in een uitvaartcentrum maakt over het algemeen onderdeel uit van de dekking van een uitvaartverzekering. Het is gebruikelijk om de persoon daar op te baren en daar de mogelijkheid te bieden om afscheid te komen nemen. Dit brengt over het algemeen de minste kosten met zich mee. Hier staat aan de andere kant tegenover dat het geen plaats is waar de overledene zelf al kwam en dat het lastig is om er een echt persoonlijke ruimte te creëren. Om een overledene ergens anders op te baren gelden er soms aanvullende kosten bovenop de uitkering door de uitvaartverzekering of moet er op voorhand een meer uitgebreide polis worden afgesloten.

Opbaren in een verzorgingshuis of elders

Het komt veel voor dat nabestaanden hun dierbare graag thuis of in een verzorgingshuis willen opbaren. Dat is mogelijk, maar past niet altijd binnen de dekking van de uitvaartverzekering die daarvoor afgesloten is. Dat heeft te maken met de extra kosten die de verzekeraar moet maken om het opbaren op een andere locatie mogelijk te maken. Probeer zelf op voorhand alvast na te denken over de locatie van opbaren die u zou wensen. Het is mogelijk om daar de uitvaartverzekering op af te stemmen, zodat de nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice