Mensen die een woning hebben gekocht hebben mogelijk een overwaarde op hun woning, hierdoor is er geld beschikbaar zodra de woning met een overwaarde verkocht wordt. Mogelijk is dit bedrag voldoende of misschien wel meer dan dat een uitvaart gaat kosten, maar kan een uitvaart hier wel mee betaald worden?

Uitvaart betalen met overwaarde woning

Op het moment dat iemand overlijdt zullen er diverse kosten gemaakt worden om de uitvaart te kunnen bekostigen. Een optie hiervoor kan de uitvaartverzekering zijn, althans als de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. De begrafenis of crematie kan onder andere ook betaald worden van bijvoorbeeld spaargeld of beleggingsgeld. Wanneer de overledene hiervoor geen geld gereserveerd heeft dienen nabestaanden deze kosten zelf te betalen. Wanneer dit niet de bedoeling is zal u hier dan ook over na dienen te denken.
betalenEen grote groep mensen denkt hiervoor geen geld te hoeven reserveren gezien zij ooit een woning hebben gekocht en hierop overwaarde hebben. Zij denken dan ook dat dit voldoende is om de uitvaart te bekostigen, dit zal ongetwijfeld het geval zijn, echter is dit vaak geen geschikte oplossing. Ondanks dat de overwaarde meer of voldoende zal zijn om uw uitvaart te bekostigen blijft de vraag of het geld snel genoeg beschikbaar is. Wanneer u komt te overlijden zullen er direct kosten gemaakt worden, uw huis moet nog verkocht worden voordat de overwaarde beschikbaar is. Hierdoor zullen nabestaanden alsnog uw uitvaart eerst zelf moeten bekostigen, maar of dit wel mogelijk is blijft ook nog maar de vraag. Bovendien wilt u ongetwijfeld niet dat nabestaanden over deze zaken moeten nadenken waardoor de overwaarde eigenlijk geen geschikte optie is.

Alternatieven

Wanneer u uw nabestaanden een alternatief wilt bieden om de uitvaart te kunnen bekostigen kunt u ervoor kiezen om een geld bedrag apart te zetten door middel van bijvoorbeeld spaargeld, of een uitvaartverzekering kan hierin de uitkomst bieden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice