Een polis is een schriftelijk bewijs waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Dit kan een papieren bewijs zijn, maar ook een elektronisch bewijs. De polis bevestigt dat u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij de uitvaartverzekeraar. De polis bestaat uit een polisblad, waarop de gegevens van de verzekeringnemer en de verzekeraar staan. Daarnaast bijlagen met de polisvoorwaarden en speciale clausules.

Gegevens


Doorgaan staan de volgende gegevens op de polis van uw uitvaartverzekering:

 • Naam van de uitvaartverzekeraar
 • Adres uitvaartverzekeraar
 • Naam van verzekeringnemer
 • Geboortedatum van verzekeringsnemer
 • Adres verzekeringsnemer
 • Polisnummer
 • Soort uitvaartverzekering
 • Wat precies verzekerd is
 • De maandelijkse premie
 • Eventuele einddatum van de premieduur
 • Begunstigde van de polis
 • Ingangsdatum van de uitvaartverzekering

Poliswaarden


polis-uitvaartverzekeringDoorgaans ontvangt u bij uw polis enkel de bijzondere voorwaarden en niet de algemene voorwaarden. Wel kunt u de algemene voorwaarden aanvragen. De bijzondere voorwaarden zijn specifiek toegespitst op uw situatie. In de voorwaarden staat uitgebreid beschreven wat wel of niet gedekt is. Daarnaast zijn er vaak specifieke bepalingen wanneer de uitvaartverzekeraar niet uitkeert, dit is hierin ook vermeld.

Bedenktijd polis


Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering krijgt u altijd een bedenktijd. De bedenktijd bedraagt doorgaans 14 dagen en binnen deze periode kunt u zonder opgaaf van reden de uitvaartverzekering beëindigen. Sommige verzekeraars als Nuvema geven u een langere bedenktijd. In principe wordt de uitvaartverzekering als niet afgesloten beschouwd en daarom hoeft u ook geen premie te betalen als u op tijd de uitvaartverzekering beëindigd.
Indien de uitvaartverzekering toch niet aan uw wensen voldoet of dat u een betere aanbieding bent tegengekomen is dit zeker een optie. U dient de polis en een opzegbrief binnen een bepaalde periode terug te sturen. Ook dient de opzegbrief ondertekend te worden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

 • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
 • stichting-feliceStichting Félice