Het is altijd verstandig om een goede uitvaartverzekering af te sluiten. U zou immers niet willen dat uw nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Voor een uitvaartverzekering betaalt u een maandelijkse premie. Bij al dat betalen is het fijn om te weten hoeveel u inmiddels heeft opgebouwd, dus wat de poliswaarde van de uitvaartverzekering inmiddels is. U kunt daarvoor terecht bij de verzekeringsmaatschappij bij wie u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten. Niet van alle soorten uitvaartverzekeringen kan de poliswaarde echter in geld uitgedrukt worden, wat het soms lastig maakt om te zien wat u precies heeft opgebouwd.

Natura uitvaartverzekeringen

Bij een natura uitvaartverzekering betaalt u een maandelijkse premie om te sparen voor bepaalde diensten. Hoewel sparen in feite niet de goede verwoording is. U betaald maandelijks premie, waarbij de uitvaartverzekeraar ervan uit gaat dat er een bepaalde waarde opgebouwd wordt. Echter is dit van te voren niet te bepalen, gezien zij niet weten wanneer u komt te overlijden. Mogelijk heeft u nog maar slechts een gedeelte van de waarde aan premie betaald. Hoe dan ook, dit is mee gecalculeerd bij alle klanten, hierdoor vindt er sowieso een uitkering van de producten en diensten plaats.

Kapitaal uitvaartverzekeringen

Een verzekering waarbij u meer zelf kunt beslissen is de kapitaal uitvaartverzekering. U betaalt uw maandelijkse premie om een bepaald bedrag bij elkaar te sparen, dat gebruikt kan worden voor uw uitvaart. Ook hier geldt dat in feite sparen niet het juiste woord is, want wanneer u vroegtijdig overlijdt vind de uitkering plaats op basis van de verzekerd bedrag en niet de verzekerde waarde. Het is gebruikelijk om een verzekering af te sluiten met een poliswaarde vanaf 7000 euro. Of deze poliswaarde uitvaartverzekering voldoende is, ligt aan uw eigen wensen. Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren over uw poliswaarde. Ook wanneer u de details van uw uitvaart gaat regelen, is het zinnig om tussentijds te controleren of uw uitvaartverzekering nog voldoende waarde heeft. U kunt dan desgewenst uw maandelijkse premie verhogen. Bespreek dit soort zaken altijd met uw verzekeringsmaatschappij.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice