De Productwijzer uitvaartverzekering van het Verbond van Verzekeraars biedt uitleg over een aantal belangrijke onderwerpen. Een dergelijke polis is een levensverzekering. Dat betekent dat de verschillende verzekeraars de mogelijkheid hebben om hun eigen polisvoorwaarden vast te stellen. De Productwijzer probeert goed inzichtelijk te maken op welke manier een uitvaartverzekering in elkaar zit en wat mensen die deze afsluiten daar van kunnen verwachten.

Wat is een uitvaartverzekering?

productwijzer-watIn de Productwijzer van het Verbond van Verzekeraars staat bijvoorbeeld duidelijk aangegeven wat een uitvaartverzekering eigenlijk is. Het gaat om een polis die een bedrag of een uitvaart uit zal keren op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. De Productwijzer maakt bovendien onderscheid tussen een polis met winstdeling of een polis zonder winstdeling. Aan de hand daarvan hebben de verzekeraars de mogelijkheid om hun polisvoorwaarden voor de uitvaartverzekering op een heldere manier op te stellen.

Premie betalen

Daarnaast biedt de Productwijzer een aantal mogelijkheden om aan te geven wanneer de premie betaald dient te worden en hoe hoog die premie is. De premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. De premie wordt betaald tot op de datum die in overleg is afgesproken. De premie die de verzekeringnemer betaalt blijft gedurende de gehele looptijd hetzelfde. Het is tevens mogelijk om de premie in één keer te betalen. In dat geval is er sprake van een koopsom voor de uitvaartverzekering die iemand wil afsluiten.

Uitkering vanuit de uitvaartverzekering

De hoogte van de uitkering vanuit de uitvaartverzekering is onder andere afhankelijk van of er sprake is van winstdeling. In de Productwijzer kunnen de verzekeraars nagaan hoe ze dit dienen te communiceren. De Productwijzer van het Verbond van Verzekeraars moet er op die manier voor zorgen dat er meer duidelijkheid ontstaat rondom de uitvaartverzekering en de voorwaarden daarvoor.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice