De regio waarin u woont is over het algemeen niet van invloed op de premie voor een uitvaartverzekering. Verzekeraars berekenen door heel het land dezelfde premie, mits de overige elementen gelijk zijn. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om onderscheid te maken aan de hand van het type dekking, de inhoud daarvan en bijvoorbeeld de leeftijd van de verzekerde. Aan de hand daarvan kunnen er behoorlijke verschillen ontstaan. Anders dan bij een autoverzekering is er bij de uitvaartverzekering echter geen sprake van verschillen op basis van de regio in het land.

Type dekking en de inhoud

TypeDe uitvaartverzekering bestaat in twee verschillende varianten. Het kan gaan om een naturaverzekering of een kapitaaldekking. In dat tweede geval bouwt u een kapitaal op, dat aan de nabestaanden zal worden uitgekeerd. Vooral de hoogte van het kapitaal dat u wilt opbouwen is van invloed op de premie die u betaalt. Kiest u aan de andere kant voor een polis in natura? Dan zijn het de specifieke elementen in de dekking die de hoogte van de premie bepalen. Des te meer dekking u wilt, des te hoger ook de premie die u betaalt. Op die manier is de regio in het land niet van invloed op de hoogte van de premie voor de uitvaartverzekering.

Leeftijd en de hoogte van premie

Wel van invloed is uw leeftijd, op het moment dat u de uitvaartverzekering wilt afsluiten. Naarmate we ouder worden neemt het risico op overlijden toe. De verzekeraar berekent daarom een hogere premie, dan wanneer we de polis al jong afsluiten. We zijn dan nog gezond, waardoor het risico op overlijden een stuk kleiner is. Het is daarom de moeite waard om de uitvaartverzekering al vroeg te bekijken en die bij voorkeur op (relatief) jonge leeftijd af te sluiten.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice