Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar voor het begraven of cremeren van een lichaam. Resomeren is er daar één van. We kennen de methode ook wel als hydroluse. Er is sprake van een moderne methode die ervoor zorgt dat het lichaam in slechts 3 uur kan ontbinden. De uitvinder van het resomeren is Sandy Sullivan. De schot is er van overtuigd dat zijn methode een stuk milieuvriendelijker is dan het traditionele begraven of cremeren. Na de resonantie van het lichaam blijft er alleen wat poeder over. Het zou veel gemakkelijker zijn om dit te laten verteren, waardoor de schade op het milieu minder groot is. Tot nu toe is het resomeren helaas nog nergens toegestaan, waardoor het lastig blijkt om dit in de praktijk te brengen.

Slechts poeder als resultaat

poederHet resomeren van het lichaam leidt anders dan bij cremeren niet tot as maar tot een ander type poeder. Dit materiaal zou een veel minder grote belasting voor het milieu vormen, waardoor het een meer milieuvriendelijke toepassing is. Overigens is de uitvaart in veel gevallen gelijk aan die tijdens een crematie of begrafenis. Het lichaam wordt op precies hetzelfde moment aan het zich van de aanwezigen onttrokken. Er is slechts sprake van een ander type installatie, die het mogelijk maakt om het lichaam te verwerken tot dit poeder in plaats van tot as.

Milieuvriendelijker, maar nog niet toegestaan

De uitvinder van het resomeren richt zich vooral op de milieuvriendelijkheid van de methode. Dit zou passen in de recente motivatie om zoveel mogelijk processen op een meer milieuvriendelijke manier opnieuw uit te vinden. Op dit moment worden er veel tests mee gedaan en wordt er hard aan gewerkt om de methode daadwerkelijk toegestaan te maken. Dat is nu nog niet het geval, waardoor resomeren ook binnen de uitvaartverzekering op dit moment nog geen serieuze mogelijkheid vormt.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice