Dat de uitvaartkosten stijgen is vrijwel een zekerheid, dit is altijd al het geval geweest. Met name de laatste jaren zien we een forse toename in de stijgende uitvaartkosten. In de toekomst zal dit niet anders zijn, we verwachten dat de kosten altijd zullen blijven toenemen, alles wordt immers duurder.

Polis uit het verleden

Uitvaartverzekeringen die in het verleden zijn afgesloten zijn doorgaans niet meer kostendekkend. Hierdoor bestaat er het risico dat er onvoldoende dekking is om uw uitvaart te bekostigen. Soms is het zelfs zo dat de polis dermate lang geleden is afgesloten dat er niet eens de helft bekostigd kan worden.

Polis checken

Wilt u er zeker van zijn dat uw polis kostendekkend is? Dan kan het verstandig zijn om uw polis te checken. Daarnaast is het verstandig om een uitvaartkosten calculatie te maken. In deze calculatie worden diverse vragen gesteld zodat er duidelijk wordt wat uw begrafenis of crematie op basis van uw wensen gaat kosten. En ziet u direct of uw polis kostendekkend is.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u ervoor kiezen om een aanpassing te maken in uw huidige polis. Of het is mogelijk om een tweede uitvaartverzekering af te sluiten, het laatste is in veel gevallen voordeliger. Bovendien keren beide verzekeraars bij overlijden gewoon uit.

Verzekeren tegen stijgende kosten

stijgendeDoordat de uitvaartkosten jaarlijks stijgen is het een risico dat men in de toekomst al snel onderverzekerd is. Om dit tegen te gaan kunt u kiezen voor een uitvaartverzekering met indexatie. Dit houdt in dat het verzekerde bedrag automatisch eens in de zoveel tijd verhoogd wordt met een bepaald percentage, doorgaans is dit eens in de 3 a 5 jaar. Echter blijft u zelf verantwoordelijk om te bepalen of dit genoeg is om uw begrafenis of crematie volledig te dekken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice