Een uitvaartverzekering biedt dekking voor de kosten van een uitvaart, zodat deze niet bij de nabestaanden terecht zullen komen. De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen, waardoor veel mensen daar anders niet voldoende spaargeld voor beschikbaar zouden hebben.
In het geval van een terminale ziekte is het in bepaalde gevallen echter mogelijk om al eerder gebruik te maken van de uitvaartverzekering. Een voorschot op de uitkering kan er dan voor zorgen dat het tijdens de periode van ziekte mogelijk is om over een aantal aanvullende middelen te beschikken. De mogelijkheden verschillen per verzekeraar, waardoor het verstandig is om daarvoor goed te kijken naar de voorwaarden van de uitvaartverzekering.

Voorschot aanvragen bij terminale ziekte

In verschillende gevallen is het mogelijk om bij een terminale ziekte een voorschot aan te vragen, vanuit de uitvaartverzekering. Het is op die manier mogelijk om alvast te beschikken over een deel van de uitkering. Het maakt in principe niet uit op welke manier u het geld wenst te gebruiken. Houd er rekening mee dat het voorschot dat u aanvraagt bij een terminale ziekte uiteraard in mindering wordt gebracht op de dekking die er overblijft binnen de uitvaartverzekering. Het betekent concreet dat er minder geld beschikbaar is voor de uitvaart, wat er eventueel toe kan leiden dat de nabestaanden zullen moeten bijleggen om de uitvaart helemaal naar wens te kunnen bekostigen.

Voorwaarden voor een voorschot

voorwaarden-voorschotUiteraard gelden er enkele voorwaarden voor het voorschot, zodra iemand terminaal is en daar gebruik van wil maken. Het is bijvoorbeeld van belang dat een gecertificeerd medicus vaststelt dat iemand inderdaad ziek en terminaal is. Daarnaast stellen verzekeraars veelal voorwaarden aan het gedekte bedrag dat er minimaal overblijft. Dat dient bijvoorbeeld €3.000 te zijn, het is wat dat betreft niet mogelijk om het volledige bedrag als voorschot uit te laten keren. Het is bij een terminale ziekte desalniettemin de moeite waard om na te gaan of er een voorschot op uitkering door de uitvaartverzekering mogelijk is .

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice