Het type graf is van invloed op de uitvaartverzekering, zowel op de dekking als de premie die daarbij hoort. Dit geldt natuurlijk vooral voor de mensen die zich willen laten begraven, al bestaat er ook keuze met betrekking tot een crematie. In dat geval is het mogelijk om een urn thuis te ontvangen, de as uit te laten strooien over een strooiveld of die in de natuur uit te laten strooien. Met betrekking tot de begrafenis maken we binnen de uitvaartverzekering onderscheid tussen drie verschillende soorten graven. Het gaat allereerst om een algemeen of een persoonlijk graf en daarnaast om een natuurgraf dat sterk aan populariteit wint de laatste jaren.

Algemeen of persoonlijk graf

algemeenEen algemeen graf is binnen de uitvaartverzekering de meest voordelige optie. In dit geval ligt de overledene samen met eenaantal onbekende anderen. Wettelijk gezien mag het graf na 10 jaar geruimd worden, zonder dat de nabestaanden daar toestemming voor dienen te geven. Het is eventueel mogelijk om iemand na die periode alsnog een persoonlijk graf te geven. Een persoonlijk graf biedt de mogelijkheid om iemand naam bij het graf te vermelden. Dit type graf is binnen de uitvaartverzekering het meest gebruikelijk. Over het algemeen worden de grafrechten per 20 of 30 jaar gekocht. Het graf heeft een eigen gedenksteen.
Let op: houd er rekening mee dat het binnen de uitvaartverzekering belangrijk is om dit type graf specifiek aan te vragen, aangezien daar normaal gesproken geen dekking voor bestaat.

Natuurgraf

Tenslotte is er het natuurgraf, dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Het is in Nederland niet zomaar toegestaan om iemand buiten een van de begraafplaatsen in de natuur te begraven. Er zijn echter wel speciale natuurbegraafplaatsen beschikbaar, waar dat wel mogelijk is. Het is verstandig om binnen de uitvaartverzekering aan te geven van welk type graf er sprake moet zijn. Op die manier hoeven de nabestaanden daar na het moment van overlijden geen keuze in te maken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice