De uitkering van de uitvaartverzekering vindt altijd plaats op het moment dat de verzekeringsnemer komt te overlijden. In enkele gevallen kan er een gedeelte eerder uitgekeerd worden, echter bieden niet alle verzekeraars deze optie. Indien deze optie wel geboden wordt bijvoorbeeld bij de uitvaartverzekeraar Axent, dan dient de verzekeringsnemer terminaal ziek te zijn en mag er maar een gedeelte van de totale uitkering opgenomen worden. Wat de uitkering van de uitvaartverzekering precies inhoudt hangt af van wat de verzekeringsnemer precies afgesloten heeft.

Kapitaal of natura polis


De uitkering van een kapitaal uitvaartverzekering is altijd een geldbedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het verzekerde bedrag wat men destijds gekozen heeft bij de aanvraag. Wanneer dit verzekerde bedrag niet gedurende de looptijd is aangepast is dit de uitkering. Behalve wanneer er winstdeling of premie indexatie was. Bij een winstdeling is het bedrag mogelijk hoger geworden doordat de winst elk jaar verdeeld werd. Bij een premie indexatie wordt het verzekerde bedrag elk jaar aangepast aan de inflatie, hierdoor wordt de uitkering ook hoger.
De uitkering van een natura polis is op basis van producten en diensten. Men kiest bij de aanvraag van de uitvaartverzekering voor verschillende soorten producten en diensten voor zijn of haar begrafenis of crematie. Wanneer de verzekeringsnemer komt te overlijden worden deze producten en diensten uitgekeerd, tenzij de polis tussentijds gewijzigd is, dan komen deze producten en diensten er uiteraard nog bij.

Invloeden op uitkering


invloeden-uitkeringWat men afgesloten heeft wordt niet altijd uitgekeerd, hier kunnen invloeden op gelden. Dit worden ook wel de voorwaarden genoemd. Voorbeeld hiervan is dat sommige uitvaartverzekeraars bijvoorbeeld niet of gedeeltelijk uitkeren bij zelfdoding. Mocht dit het geval zijn dat is er dus geen of een gedeeltelijke uitkering. Een ander voorbeeld zijn de carenzjaren, sommige verzekeraars maken gebruik van deze term. Dit houdt in dat er in de eerste paar jaar niet of gedeeltelijk uitgekeerd wordt. Omdat deze invloeden van belang kunnen zijn is het belangrijk dat u de voorwaarden goed doorneemt.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice