Wat gebeurt er eigenlijk met een uitkering en/of pensioen na overlijden? Hebben de nabestaanden hier nog recht op en zo ja hoe gaat dat precies. Allereerst is het van belang dat de nabestaanden het overlijden doorgeven aan de gemeente, daardoor zullen de volgende processen automatisch gaan.

Uitkering na overlijden

UitkeringDoorgaans stopt een uitkering direct na het overlijden, de einddatum is dan ook de dag na het overlijden. Dit geldt voor een AOW, maar ook voor de Wajong, WW, WIA, WAO en WAZ. Mogelijk hebben de nabestaanden nog recht op een overlijdensuitkering, dit geldt ook voor een Anw of een ziektewetuitkering. De overlijdensuitkering betreft een eenmalige betaling en u hoeft hier niet zelf achteraan te gaan, de SVB of UWV zullen u automatisch berichten. Ze zullen een aanvraagformulier verzenden zodat u een uitkering kunt aanvragen en dit betreft een eenmalige betaling. Deze betaling zal uitgekeerd worden aan de partner of minderjarige kinderen, voorwaarde is wel dat deze personen ingeschreven staan op het adres in de Basisregistratie Personen.
De hoogte van dit bedrag is hetzelfde als de bruto maanduitkering. Daarnaast wordt het eventuele opgebouwde vakantiegeld uitgekeerd. Deze overlijdensuitkering is bedoeld om de nabestaanden te voorzien in een maand aan inkomen om ze op weg te helpen.

Pensioen na overlijden

Na het overlijden heeft uw partner mogelijk recht op uw pensioen, dit wordt ook wel partnerpensioen genoemd. Ontving u naast AOW ook pensioen dan zal uw achterblijvende partner mogelijk een doorlopende uitkering aan partnerpensioen ontvangen na uw overlijden. Echtgenoten en partners met geregistreerd partnerschap hebben hier recht op, maar ook soms samenwonenden, hoewel hier weer aparte regels voor gelden. Voorwaarde bijvoorbeeld is dat er melding gemaakt moet worden van samenwonen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice