Het kan voorkomen dat een persoon komt te overlijden waarvan er geen nabestaanden bekend zijn, of waarvan de overledene niet de financiële middelen heeft om een uitvaart te bekostigen. In dit geval heeft de gemeente waarin de overledene ingeschreven stond, de plicht om een uitvaart te verzorgen. Hoe ziet zo’n uitvaart er precies uit en wat kunt u verwachten van een uitvaart door gemeente?

Geen familie bekend

Wanneer er geen nabestaanden bekend zijn, zal de gemeente een uitvaart verzorgen. Voordat dit kan gebeuren, dient de gemeente er echter zeker van te zijn dat er geen nabestaanden te vinden zijn. De gemeente zal altijd haar best doen om nabestaanden te vinden, omdat veel familie na opsporing toch graag zelf de uitvaart van de overledene wil verzorgen.

Geen financiële middelen

gemeente-financiele-middelenIn eerste instantie zal de begrafenis betaald worden uit de nalatenschap van de overledene. Dekt deze nalatenschap de kosten niet, dan zal de gemeente aankloppen bij de diverse nabestaanden. Zij zullen dan moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Zij kunnen dit weigeren wanneer zij kunnen aantonen dat ze zelf ook de financiële middelen niet hebben om een uitvaart te verzorgen. Vaak heeft de overledene in dit geval ook flinke schulden. De nabestaanden kunnen er dan voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat ze niet opgezadeld worden met de schulden van de overledene, maar als er geld overblijft dan gaat dit wel naar de nabestaanden. Desondanks zijn zij wel verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart, de gemeente kan dan ook naar de rechtbank stappen om deze kosten te verhalen. De rechter kan vervolgens besluiten dan de nabestaanden een lening moeten afsluiten om dit bedrag alsnog te voldoen.

De uitvaart

Een uitvaart die door de gemeente wordt verzorgd, zal altijd plaatsvinden op een gemeentelijke begraafplaats of bij een gemeentelijk crematorium. De gemeente zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de overledene. Zijn die niet bekend, dan zal de overledene begraven worden. Deze uitvaarten zijn vaak sober van karakter. Er is geen ruimte voor religieuze, sociale of culturele uitingen. Sommige gemeentes zorgen echter wel voor een bijzonder saluut of huren een dichter in om de overledene uitgeleide te doen met een speciaal geschreven gedicht.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice