De uitvaartverzekering dekt een voor veel mensen belangrijk financieel risico. Het gaat om de hoge kosten voor een begrafenis of crematie, waar we vroeg of laat allemaal een keer mee te maken krijgen. Een uitvaart kost op dit moment gemakkelijk €6.000 – €8.000 en als het gevolg van de inflatie zullen de kosten de komende jaren alleen maar verder oplopen. De uitvaartverzekering zorgt voor een belangrijke mate van rust, omdat de nabestaanden niet voor de kosten op hoeven te draaien. Tegelijkertijd is er sprake van een technische en financiële dekking, om te kunnen garanderen dat er een waardige uitvaart kan worden georganiseerd.

Dekking van hoge uitvaartkosten

uitvaartkostenDe uitvaartverzekering dekt een belangrijk financieel risico, namelijk die van de uitvaartkosten. Dit betekent dat het vanuit de polis mogelijk is om de kosten voor de verzorger, de kist en bijvoorbeeld de rouwauto(’s) en kaarten te betalen. Let op: een uitvaartverzekering is iets anders dan de overlijdensrisicoverzekering. In dat geval gaat het om een dekking op het inkomen van de ander, in dit geval gaat het om de kosten voor de eigen uitvaart.

Dekking met natura- of kapitaalpolis

We onderscheiden twee soorten polissen, die beiden een financieel risico dekking. De dekking met een naturapolis dekt de daadwerkelijke uitvaart, door daar de kosten voor te betalen zonder dat de nabestaanden daar omkijken naar hebben. Het voordeel is de ervaring van de verzekeraar, die bovendien kan rekenen op inkoopvoordelen om de begrafenis of crematie op een meer voordelige wijze te kunnen organiseren.
Het is aan de andere kant mogelijk om een kapitaalpolis af te sluiten. Dit type zal bij overlijden een geldbedrag uitkeren aan de nabestaanden. Zij kunnen dit gebruiken om de uitvaart te financieren, waardoor ze daar niet zelf voor op hoeven te draaien.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice