Een uitvaartverzekering is over het algemeen duurder dan een overlijdensrisicoverzekering. De verschillen zijn klein, maar de premie per maand ligt net wat hoger. Benieuwd hoe dat komt? Het heeft te maken met de verschillende risico’s die ze afdekken. Sterker nog, de uitvaartverzekering is eigenlijk geen risicoverzekering en zit daardoor totaal anders in elkaar dan een overlijdensrisicoverzekering. Dit leidt tot een hoger risico voor de verzekeraar, waardoor die daar een hogere premie voor vraagt. Bovendien kunt u de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering voor twee verschillende doelen gebruiken, waardoor ze eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn.

Uitkering

uitkeringUitkering door de uitvaartverzekering vindt plaats op het moment dat u komt te overlijden. Hoe dan ook, onafhankelijk van de leeftijd die u heeft en wat daar de reden van is. We komen allemaal uiteindelijk een keer te overlijden, waardoor de verzekeraar al zeker weet dat die ooit uit moet gaan keren. Dat is bij een overlijdensrisicoverzekering heel anders. Die kunt u afsluiten voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld gedurende de looptijd van een hypotheek. U zorgt er daarmee voor dat u bijvoorbeeld uw partner en kinderen financieel goed achter kunt laten, op het moment dat u zou wegvallen. Na verloop van tijd kan de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering stoppen, zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden.

Spaar- of risicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is daarmee een risicoverzekering. De polis dekt het risico dat u tijdens de looptijd komt te overlijden. Gebeurt dit niet? Dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren. Aangezien slechts een deel van de verzekerden tijdens de looptijd komt te overlijden kan de premie lager zijn.
Bij een uitvaartverzekering zal de verzekeraar vroeg of laat hoe dan ook uitkeren. Daarom ligt de premie wat hoger. Het is een spaarverzekering, waarbij u de premie inlegt om een kapitaal bij elkaar te ‘sparen’. De verzekeraar gebruikt die inleg om de kosten voor de uitvaart te kunnen dekken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice