In principe is het niet mogelijk de uitvaartverzekering eerder te laten uitkeren dan voor het overlijden. De uitvaartverzekering is namelijk een levensverzekering welke alleen bij overlijden uitkeert. Echter zijn er wel andere opties om in aanmerking te komen voor een vroegtijdige uitkering, bij sommige verzekeraars kan dit als de verzekeringsnemer terminaal ziek is. Een ander alternatief is het afkopen van de uitvaartverzekering. Alleen wordt dit in principe niet als een eerdere uitkering gezien en hierbij rest de vraag of er überhaupt een uitkering plaatsvind.

Terminale ziekte

terminale-ziekte-blogBij terminale ziekte is er bij sommige uitvaartverzekeraars een mogelijkheid voor een eerdere uitkering. Dit kan door de verzekeringsnemer vervolgens gebruikt worden om nog openstaande wensen in vervulling te laten gaan, of eventueel extra zorg in te kopen. Daarnaast kan de uitkering gebuikt worden om alvast de uitvaart te regelen. Niet alle verzekeraars bieden de optie om bij terminale ziekte vroegtijdig uit te keren. Bovendien zal er ook maar een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd worden en niet de totale waarde. Daarnaast zijn er nog andere regels om in aanmerking te komen voor een eerdere uitkering. Bij de meeste uitvaartverzekeraar die dit aanbieden zal dit alleen gedaan worden als de verzekeringsnemer een levensverwachting van maximaal 3 maanden heeft.

Afkopen

Een eerdere uitkering is bijna nooit mogelijk, behalve bij sommige uitvaartverzekeraars bij terminale ziekte. Wilt u toch dat de uitvaartverzekeraar uitkeert, dan kunt u besluiten de uitvaartverzekering af te kopen.
Dit betekend dat de uitvaartverzekeraar de waarde van de polis van dat moment zal vaststellen en dit zal uitkeren. Echter zijn de bedragen die hieruit voortvloeien vaak niet wat men ervan verwacht had, bovendien is er niet altijd waarde. Doordat de waarde doorgaans dermate laag is kunt u wellicht overwegen om de uitvaartverzekering door te laten lopen of opzoek te gaan naar andere alternatieven als premievrij maken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice