Kinderdekking betekend dat de kinderen ook binnen de uitvaartverzekering dekking hebben, dus ook meeverzekerd zijn. Bent u benieuwd of binnen uw uitvaartverzekering ook kinderdekking is? Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden. Indien u nog geen uitvaartverzekering heeft en wel van plan bent dit af te sluiten, dan is dit wellicht een punt om op te letten om in de toekomst wanneer u kinderen krijgt hierop te besparen.

Hoe werkt kinderdekking?


Of er kinderdekking binnen uw uitvaartverzekering geboden wordt is afhankelijk van uw uitvaartverzekeraar. Bij de ene aanbieder zijn kinderen tot en met 18 jaar gratis meeverzekerd, terwijl bij de andere aanbieder dit niet het geval is.
Op het moment dat u dan kinderen krijgt zult u apart voor uw kinderen een uitvaartverzekering moeten afsluiten en dus extra premie moeten betalen. Uitvaartverzekeraars kunnen wel eisen stellen om de kinderen gratis mee te verzekeren, u moet dan bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode het kind aanmelden. Bij geadopteerde kinderen gelden er weer andere regels. Wij raden u dan ook aan dit vroegtijdig uit te zoeken, de precieze regels kunt u vinden in de polisvoorwaarden.

Te vroeg geboren baby


baby-geborenIndien u een te vroeg geboren baby krijgt die overlijdt heeft u dit kind nog niet aangemeld bij de uitvaartverzekeraar. Desondanks is er een wettelijke grens van 24 weken waarbij de uitvaartverzekeraar verplicht is de uitvaart te vergoeden. Daarentegen kan het ook voorkomen dat uw baby voor 24 weken te vroeg geboren wordt, in dit geval verschilt het per uitvaartverzekeraar of er dekking plaatsvind. De meeste verzekeraars bieden helaas geen dekking in dit geval waardoor u zelf voor deze kosten opdraait. Echter zijn er wel een aantal verzekeraars die wel deze dekking bieden, zoals bijvoorbeeld Ardanta. Indien u dit een belangrijk punt van de uitvaartverzekering vindt dient u hierop goed te letten alvorens u over gaat tot het afsluiten van de uitvaartverzekering.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice