Een uitvaartverzekering is een goede manier om u voor te bereiden op uw heengaan. Als u een uitvaartverzekering afsluit betaalt u een premie en wordt er, als u komt te overlijden, door de verzekeringsmaatschappij een bedrag uitgekeerd waarvan uw uitvaart bekostigd kan worden. Net zoals bij andere soorten verzekeringen kan de hoogte van de premie verschillen per persoon. Een van de belangrijkste factoren die de hoogte van een premie bepaalt is de sterftekans.

Gezondheid en leeftijd zijn bepalend voor de premie

gezondheidDe sterftekans wordt onder andere bepaalt door gezondheid. Iemand die lijdt aan een chronische ziekte heeft een grotere sterftekans dan iemand die gezond is. De sterftekans verandert ook per leeftijd. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans is dat zij komen te overlijden. Uitvaartverzekeringen houden rekening met deze sterftekans en dus wordt van ouderen en mensen met een medische aandoening doorgaans een hogere premie gevraagd dan van jonge, gezonde mensen. Dit betekent niet dat het voor mensen met een hogere sterftekans niet gunstig kan zijn om een verzekering af te sluiten.
Sommige maatschappijen hanteren echter wel een leeftijdsplafond. Dat betekent dat het voor mensen boven een bepaalde leeftijd niet mogelijk is bij die maatschappij een uitvaartverzekering af te sluiten.

Het is gunstig om op tijd een uitvaartverzekering af te sluiten

Hoewel er bij sommige verzekeringsmaatschappijen een leeftijdsplafond geldt, is er vaak ook sprake van dat mensen die al enige tijd verzekerd zijn, boven een bepaalde leeftijd geen premie meer hoeven te betalen. Dit betekent dat het voordelig is om een uitvaartverzekering op tijd af te sluiten. Zo lijkt het voor mensen die een lage sterftekans hebben misschien niet nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten, maar is het voor hen wel extra gunstig.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice